Suomeksi
Nyhet

De ekonomiska prognoserna påminner om underskottet i den offentliga ekonomin

Finlands Bank och Finansministeriet har samma syn på den ekonomiska utvecklingen de närmaste åren.

Talousennusteet ja julkinen talous

Enligt de nyss offentliggjorda ekonomiska översikterna förväntas BNP under pågående år öka med 3,1 procent. År 2018 uppnås en tillväxttakt på 2,5 procent och år 2019 mattas takten av till under två procent. Översikternas siffror avviker något för de kommande årens del men de ligger mycket nära varandra.

Underskottet i den offentliga ekonomin försvinner inte enligt prognoserna. Hållbarhetsunderskottet är fortfarande cirka tre procent. I Finlands Banks översikt sägs det bland annat att minskningen i kommunsektorns underskott upphör år 2018 och att dess strukturella saldo därefter blir svagare varje år 2018–2020. Kommunsektorns underskott i förhållande till BNP ökar från 0,2 under 2017 år till 0,6 procent fram till år 2020.

Enligt Statistikcentralens beräkningar ökade de offentliga samfundens konsoliderade inkomster med 200 miljoner under det tredje kvartalet år 2017 jämfört med samma period föregående år. Utgifterna ökade med 300 miljoner euro jämfört med samma kvartal föregående år. De offentliga samfundens underskott (nettoupplåningen), det vill säga skillnaden mellan inkomster och utgifter, ökade med hundra miljoner euro.

Läs mera om översikterna på Finlands Banks, Finansministeriets och Statistikcentralens webbsidor.

Mer på webben