På svenska
Uutinen

Talousennusteet muistuttavat julkisen talouden alijäämästä

Sekä Suomen Pankki että valtiovarainministeriö ennustavat lähivuosien talouskehitystä yhdenmukaisesti.

Talousennusteet ja julkinen talous

Juuri julkaistujen taloudellisten katsausten mukaan BKT:n ennustetaan kasvavan kuluvana vuonna 3,1 prosenttia. Vuonna 2018 päästään noin 2,5 prosentin kasvuvauhtiin ja vuonna 2019 kasvuvauhti hidastuu alle kahden prosentin. Katsausten luvut poikkeavat hieman toisistaan tuleville vuosille, mutta ovat lähellä toisiaan.

Julkisen talouden alijäämä ei ennusteiden mukaan poistu. Kestävyysvaje on edelleen noin kolme prosenttia. Suomen Pankin katsauksessa muun muassa arvioidaan, että kuntasektorin alijäämän supistuminen katkeaa vuonna 2018 ja rahoitusasema heikkenee vuosittain 2018–2020. Kuntasektorin alijäämä suhteessa BKT:hen kasvaa kuluvan vuoden 0,2 prosentista 0,6 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.

Tilastokeskuksen laskelmat julkisyhteisöjen tuloista ja menoista puolestaan kertovat, että julkisyhteisöjen sulautetut kokonaistulot kasvoivat 200 miljoonaa vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Menot kasvoivat edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä 300 miljoonaa euroa. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava julkisyhteisöjen alijäämä (nettoluotonotto) kasvoi sadalla miljoonalla eurolla.

Tarkemmin katsauksiin pääsee tutustumaan Suomen Pankin, valtionvarainministeriön ja Tilastokeskuksen sivuilla.

Muualla verkossa