På svenska
Yleiskirje
8/2022
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunta-alan opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus 2022–2025 (OVTES 2022–2025)

Huomautus: neuvotteluosapuolten 22.6.2022 hyväksymät muutokset on päivitetty allekirjoituspöytäkirjan pykäliin 3 ja 4.

Kunta-alan opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus 2022–2025 on voimassa 1.5.2022–30.4.2025.

Oheisena tiedoksi sopijaosapuolten yhteiset Kunta-alan opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimusta 2022–2025 (OVTES 2022–2025) koskeva allekirjoituspöytäkirja, sopimusmuutosten soveltamisohjeet ja muuttuneet sopimusmääräykset. Sopimusmuutosten soveltamisohjeissa on keskitytty vuotta 2022 koskeviin muutoksiin. Sopimuskauden vuoden 2022 jälkeisiä muutoksia ohjeistetaan tarkemmin erillisellä yleiskirjeellä myöhemmin.

Yleiskorotuksella 1.6.2022 tarkistetut palkat ja palkkiot löytyvät KT:n kotisivuilta www.kt.fi/sopimukset/ovtes/palkat-palkkiot. Keskitetyn järjestelyerän 1.10.2022 käyttö selviää 30.9. mennessä. Erän vaikutus palkkoihin ja palkkioihin ilmoitetaan erillisellä yleiskirjeellä. Keskitetyllä järjestelyerällä 1.10.2022 voi olla vaikutusta myös osion G (Varhaiskasvatuksen opetushenkilöstö) hinnoittelurakenteeseen. Nämäkin mahdolliset muutokset ohjeistetaan erillisellä yleiskirjeellä myöhemmin.

1.8.2022 voimaantulevan perhevapaalainsäädännön mukaisiksi muuttuneita KVTES:n sopimusmääräyksiä noudatetaan myös OVTES:n piirissä oleviin. OVTES:n perhevapaata kokeviin määräyksiin on tullut uutta lainsäädäntöä vastaavia terminologisia muutoksia. Myös sairausvakuutuslain mukaisten päivärahojen kohdentuminen laskennallisen vuosiloman ja kesävapaajakson ajalta on muuttunut 1.8.2022 lukien. Koska muutos tulee kuntien kannalta ajankohtaiseksi vasta vuoden 2023 kesällä, lähetetään tähän liittyen tarkempaa ohjeistusta vuoden 2023 puolella.

OVTES 2022–2025 sopijaosapuolet ovat yksimielisiä tämän yleiskirjeen liitteiden sisällöstä.

Sopimuskirjat

OVTES 2022–2025 julkaistaan KT:n internetsivuilla verkkojulkaisuna ja myös painetaan kirjamuotoon.


KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT

Työmarkkinajohtaja    Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö    Hannu Freund


Liitteet
1 OVTES 2022–2025 allekirjoituspöytäkirja
2 OVTES 2022–2025 soveltamisohjeet
3 OVTES 2022–2025 muuttuneet sopimusmääräykset

Hannu Freund

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2024
Matkapuhelin:
+358 50 572 6209
Sähköposti:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Teija Metsäranta

johtava työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2468
Matkapuhelin:
+358 50 562 7140
Sähköposti:
Teija.Metsaranta@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Heli Paavola

työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2109
Matkapuhelin:
+358 50 400 7279
Sähköposti:
heli.paavola@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Mervi Petäsnoro

työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2103
Matkapuhelin:
+358 50 301 8930
Sähköposti:
mervi.petasnoro@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT