Suomeksi
Cirkulär
9/15
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Kommunalt tjänstekollektivavtal för läkare 2014–2016 för den andra delperioden 1.1.2016–31.1.2017

​Som bilaga sänder vi för kännedom avtalsändringarna och underteckningsprotokollet till tjänstekollektivavtalet om anställningsvillkoren för kommunalt anställda läkare, tandläkare och veterinärer, vilket undertecknades 26.6.2015 av Kommunala arbetsmarknadsverket och Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf. Bifogat finns även en promemoria om de ändringar som gjorts i avtalet.

KT och FOSU rf är överens om innehållet i cirkuläret.

Det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare gäller till 31.1.2017.

Arbetstagare

Läkaravtalet tillämpas i tillämpliga delar också på arbetsavtalsförhållanden.

Nätpublikation

Den tredje upplagan av läkaravtalet 2014–2016 publiceras som nätpublikation på KT:s webbplats senare i år. Den svenska översättningen läggs ut så snart den är klar.

Vi ber er vänligen vidarebefordra detta cirkulär för kännedom till personaldirektören, chefsläkarna, chefstandläkarna och cheferna för hälsoövervakningen.

 

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Förhandlingschef Henrika Nybondas-Kangas

 

Bilagor
1.Underteckningsprotokoll med bilagor
2.Promemoria om avtalsändringarna
3.De viktigaste avtalsändringarna
4.Veterinärtaxan 1.1.2016

 

Henrika Nybondas-Kangas

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2100
Mobiltelefon:
+358 50 357 4233
E-post:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT