På svenska
Yleiskirje
9/15
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen 2014–2016 toista jaksoa 1.1.2016–31.1.2017 koskeva virkaehtosopimus

​Oheisena lähetetään tiedoksi Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n 26.6.2015 allekirjoittama virkaehtosopimus kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa toimivien lääkärien, hammaslääkärien ja eläinlääkärien palvelussuhteen ehdoista (allekirjoituspöytäkirja liitteineen) sekä sopimuksen muutoksia koskeva muistio.

Yleiskirje on yksimielinen JUKO ry:n kanssa.

Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus on voimassa 31.1.2017 saakka.

Työsuhteiset

Lääkärisopimusta sovelletaan soveltuvin osin myös työsuhteisiin.

Verkkojulkaisu

Lääkärisopimuksen 2014–2016 kolmas painos julkaistaan KT:n internet-sivuilla verkkojulkaisuna myöhemmin tänä vuonna.

Tämä kirje pyydetään toimittamaan tiedoksi henkilöstöjohtajalle, johtaville lääkäreille ja hammaslääkäreille sekä terveysvalvonnan johtajille.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas


Liitteet

  1. Allekirjoituspöytäkirja liitteineen
  2. Muistio sopimusmuutoksista
  3. Tärkeimmät tekstimuutokset koottuna
  4. Eläinlääkäritaksa 1.1.2016

 

 

Henrika Nybondas-Kangas

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2100
Matkapuhelin:
+358 50 357 4233
Sähköposti:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT