Suomeksi
Blogginlägg
Markku Jalonen
Markku Jalonen

Förändringarna i arbetslivet utmanar den offentliga servicen

Markku Jalonen bloggaa

Med ett arbetsliv i omvandling avses ofta förändringar mot nya sätt att arbeta och nya arbetsuppgifter, en process som pågår flera år eller årtionden. Det som framför allt påverkar arbetslivet är den nya teknologin, såsom digitala tjänster, robotar, artificiell intelligens och plattformsekonomi, men också utvecklingen av nya arbetsrutiner och förnyelse på arbetsplatserna.

Förändringarna i arbetslivet påverkar olika yrken och branscher på olika på sätt. Också helt nya yrken och uppgifter kan skapas samtidigt som vissa gamla försvinner eller sköts på annat sätt än hittills.

I en färsk europeisk jämförelse placerade sig den finländska offentliga förvaltningens digitala tjänster i toppen. Detta är en utomordentlig bedrift. För att behålla toppositionen måste utvecklingsarbetet fortgå målmedvetet. I vård- och landskapsreformen som är under beredning räknar man väldigt mycket med att digitaliseringen ska bidra till att uppnå målen med reformen.

Eksotes verkställande direktör Pentti Itkonen har förutspått att social- och hälsovårdstjänsterna kommer att förändras radikalt i en nära framtid, i synnerhet på grund av digitaliseringen.

Målet måste vara att kärnan i den finländska konkurrenskraften och välmåendet är en offentlig service som fungerar resultatinriktat och utvecklas.

Kommunsektorns arbetsmarknadsparter, KT och huvudavtalsorganisationerna, har beslutat att inleda en systematisk behandling och långsiktig uppföljning av temat kommunsektorns arbetsliv i förändring. Syftet är att bygga en gemensam bild av förändringarna och en starkare kunskapsbas som kan användas bland annat i kommunsektorns arbetsmarknads- och utvecklingsarbete.

När arbetet och teknologin utvecklas vill kommunsektorns arbetsmarknadsparter  främja och stödja utvecklingen av arbetet och hur det organiseras på de kommunala arbetsplatserna och avtalsområdena. Detta förbättrar verksamhetsförutsättningarna och gör kommunsektorn mer attraktiv. Samma målsättningar gäller de kommande landskapens arbetsplatser, om lagreformen som gäller dem godkänns.

Markku Jalonen

Markku Jalonen

Markku Jalonen är verkställande direktör vid Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT.

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Mer från denna bloggare