Suomeksi
Blogginlägg
Henrika Nybondas-Kangas
Henrika Nybondas-Kangas

Eget avtal för vårdpersonalen – nu eller aldrig?

KoHo, som representerar den utbildade vårdpersonalen i de kommunala avtalsförhandlingarna, har sagt sig eftersträva ett eget avtal för den utbildade vårdpersonalen. Tanken är inte ny.  Samma krav ställdes år 2007 då en stor skara medlemmar i social- och hälsovårdsbranschens fackorganisation Tehy sade upp sig i protest.

Den efterföljande uppgörelsen i förlikningsnämnden resulterade i ett protokoll på kollektivavtalsnivå som tillämpades på Tehys medlemmar under några år. Ett problem var ändå att Tehy-protokollet gällde anställda som arbetade inom samma branscher och med samma arbetsuppgifter som de som omfattades av det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA). Konstellationen gav upphov till gräl och tillämpningsproblem, som reddes ut både i domstolar och i Arbets- och näringsministeriets arbetsgrupp. Facktillhörighet och jämlikt bemötande ställdes här mot varandra. Sådan sumpmark kommer KT inte att ge sig in på flera gånger.

Om vård- och landskapsreformen genomförs överförs mer än 200 000 anställda till en ny arbetsgivarsektor, dvs. landskapen. KT och de huvudavtalsorganisationer som företräder kommunsektorn inledde därför redan i fjol förhandlingar för att skapa ett förhandlings- och avtalssystem som också gäller landskapen. Beredningsarbetet avtog när regeringen sköt upp reformen med ett år, men det är meningen att förhandlingarna ska återupptas genast efter förbundsrundan. KT kom ändå redan i höstas med ett eget preliminärt förslag till förhandlingarna för landskapssektorn: social- och hälsovårdspersonalen skulle få ett eget kollektivavtal som träder i kraft 2020. Läkarna skulle liksom hittills ha ett eget avtal också i landskapen. Dessutom skulle ett särskilt allmänt kollektivavtal utarbetas för landskapens övriga personal. Landskapsägda bolag skulle också få avtal och kunna bli medlemmar i KT.

Tehys och Supers krav på ett separat avtal i samband med förbundsrundan kommer vid helt fel tidpunkt. Kravet kan skapa kris i kommunsektorns förhandlingar. KT vill på intet sätt spjälka upp AKTA som ingåtts för kommunsektorn, utan ändringsbehovet gäller de avtal som ingås med landskapen. KT ser social- och hälsovården som en helhet och har inget intresse av att förhandla om ett avtal bara för vårdpersonalen. Enligt KT är det inte bara fråga om vårdpersonalen utan också till exempel socialvårdspersonalen och olika handledare med vård- och omsorgsuppgifter.

KT hoppas nu att förhandlingsparterna tar sitt förnuft till fånga. Målet hägrar, men som i fotboll gäller det att inte skjuta för hårt och att skjuta åt rätt håll.

 

Henrika Nybondas-Kangas

Henrika Nybondas-Kangas

Henrika Nybondas-Kangas är förhandlingschef vid KT. Han har mer än 20 års erfarenhet av kommunala förhandlingar, och svarar bland annat för social- och hälsovårdssektorns förhandlingar.

Mer från denna bloggare