Suomeksi
Blogginlägg
Henrika Nybondas-Kangas
Henrika Nybondas-Kangas

KT håller kommun- och välfärdssektorns flagga högt i Europeiska unionen

Euroopan unionin jäsenmaiden liput liehuvat Euroopan parlamentin edessä Strasbourgissa. Kuva: Mostphotos.

Europeiska unionen påverkar arbetsmarknaden på många sätt. Det skulle dock ofta vara bättre med förhandling än detaljerad reglering. KT påverkar EU:s beslutsfattande på många olika plan.

Nu får man rösta i Europaparlamentsvalet. Europeiska unionens beslut påverkar alla medborgares liv. Därför är det ytterst viktigt att rösta och bevaka våra intressen. 

EU-besluten har konkreta konsekvenser även för arbetslivet. För kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna är den sociala dialogen en av de viktigaste frågorna i EU.
Social dialog innebär reglering av och förhandling om arbetsmarknadsfrågor. Läs mer om social dialog på EU-kommissionens engelskspråkiga webbplats. >

Beslut på EU-nivå syns i Finlands lagstiftning

EU:s avtalsparter har ingått avtal om bland annat visstidsarbete, deltidsarbete och familjeledighet. Alla dessa har också blivit en del av Finlands lagstiftning via direktiv.
De nyaste initiativen från EU-parlamentet gäller bland annat lönetransparens. Till exempel direktivet om lika lön och överlåtelsedirektivet har omfattande påverkat kommun- och välfärdssektorns arbetsmarknadslösningar och arbetsgivarnas skyldigheter. 

Det har förhandlats om arbetstidsregleringen i två omgångar men inget avtal har nåtts. Det nyare försöket gällde de nya reglerna för distansarbete men förhandlingen strandade i parternas beslutsprocesser. Om ett avtal hade nåtts skulle det bland annat ha ändrat innehållet i arbetstidsdirektivet.

Ramavtalen sätter gränserna

På EU-nivå ingås för närvarande mest ramavtal som sätter gränserna för den nationella tillämpningen. De kan medföra ändringar i kollektivavtal men vanligtvis är det fråga om anvisningar och god praxis.

Avtal har till exempel ingåtts om livslångt lärande, distansarbete och arbetstagargrupper som löper risk att marginaliseras.

Förhandling skulle vara effektivare än reglering

Utmaningen med EU-regleringen är att den kan öka arbetsgivarnas skyldigheter eller medföra fler bestämmelser som är svåra att genomföra i vardagen.

Genom förhandlingar skulle man lättare kunna nå ett slutresultat som bättre beaktar även de offentliga arbetsgivarnas intressen.

Den sociala dialogens guldålder verkar vara över för den här gången. Genom arbetsprogrammen har förhandlingsparterna på Europanivå avtalat om gemensamma förhandlingsämnen, projekt och annat samarbete.

BusinessEurope som representerar den privata sektorn har inte under de senaste åren längre velat inkludera element i arbetsprogrammet som skulle skapa bindande avtal. Europaparlamentet har ofta omarbetat avtalen till direktiv som styr lagstiftningen.

KT påverkar inom EU på många olika plan

EU-frågorna hör till KT:s arbetsbord eftersom KT är en central arbetsmarknadsorganisation och ett arbetsgivarförbund. Denna uppgift finns också inskriven i KT-lagen.

I Finland deltar vi i många ministeriers beredningssektioner för EU-ärenden. I dessa behandlas till exempel beredningssituationen i fråga om förordningar, direktiv och rekommendationer.

Dessutom deltar vi i flera europeiska arbetsgivarorganisationers verksamhet. KT är medlem i de offentliga arbetsgivarnas förbund SGI Europe. SGI Europe har mandat att förhandla om arbetsmarknadsavtal på EU-nivå.

Vi deltar också i kommun-, sjukhus- och undervisningssektorns verksamhet. Dessutom följer vi utvecklingen av den nya sociala dialogen. Bekanta dig närmare med KT:s EU-intressebevakning. >

KT håller kommun- och välfärdssektorns flagga högt i Europeiska unionen. Vi har goda kontakter och samarbetar mycket med andra nordiska arbetsgivarrepresentanter. Tillsammans väger vår röst mer.

Blogginlägget kan kommenteras i cirka en månad efter publiceringsdatum.

Henrika Nybondas-Kangas

Henrika Nybondas-Kangas

Henrika Nybondas-Kangas är förhandlingdirektör vid KT. Han har mer än 20 års erfarenhet av förhandlingar, och svarar bland annat för social- och hälsovårdssektorns förhandlingar.

Lägg till ny kommentar

Begränsad HTML

  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <p> <br>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
CAPTCHA
Verifiera att du inte är en robot. Skriv bildens tecken i rutan och tryck på Enter.

Henrika Nybondas-Kangas

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2100
Mobiltelefon:
+358 50 357 4233
E-post:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Mer från denna bloggare