Suomeksi
Blogginlägg
Henrika Nybondas-Kangas
Henrika Nybondas-Kangas

Arbetsgivarna inom social- och hälsovården erbjuds mångsidigt stöd i välfärdsområdesreformen

Valinnanvapaus sote-palveluissa

Social- och hälsovårdsreformen har framskridit till nästa fas – genomförandet. Alla välfärdsområden har fått ett temporärt beredningsorgan och olika grupper i anslutning till det samt det första temporära samarbetsorganet. Genomförandet sker i välfärdsområdena, i gott samarbete med kommunerna och samkommunerna. På riksnivå koordineras genomförandet i nätverk som organiseras av ministerierna och KT. Även andra aktörer erbjuder förändringsstöd.

Det återstår ett år och fyra månader för genomförandet. Tiden är mycket kort för att organisera verksamheten och servicesystemet, dvs. upprätta processer och praxis för förvaltningen, ekonomin, ICT-verksamheten och arbetsgivarverksamheten. Beredarna har därför begärt att de olika nationella aktörerna ska undvika överlappningar i nätverk, seminarier och andra kontakter. Tiden är knapp för alla.

Informationsinslag till stöd för välfärdsområdesreformen

KT är nu också välfärdsområdenas arbetsgivarförbund, vars verksamhet regleras av lag. I arbetsfördelningen med ministerierna har KT:s roll identifierats, och vi strävar efter att undvika överlappande verksamhet. KT Förändringsstöd organiserar beredningen av HR- och arbetsgivarfunktionerna i välfärdsområdena genom ett nätverksbaserat arbetssätt. Arbetssättet, ”hands on”, är att tillsammans med kunderna söka gemensamma riktlinjer och ramar som stöd för verksamheten.

KT:s projekt Soteliiderit erbjuder också information och webbinarier för kommuner och samkommuner, samt annat material till stöd för förändringsledning och förändring. Också i höst ordnar vi informationskampanjer som riktar sig särskilt till kommunsektorn, där vi erbjuder aktuell information om välfärdsreformen.

Torsdagen den 14 oktober ordnas ett Soteliiderit-webbinarium om principerna för överföring av personal samt om utlämnande av person- och anställningsuppgifter. I november hålls ett webbinarium om att trygga kompetent personal för nuvarande och framtida arbetsgivare inom social- och hälsovården.

Målet är en lyckad förändringsprocess

KT:s verksamhet syftar till att stödja arbetsgivarverksamheten inom den offentliga sektorn och till en lyckad förändringsprocess. Välfärdsområdesreformen påverkar i stor utsträckning också arbetsgivarverksamheten inom kommunsektorn. Muutos 2021–2022 (Förändring 2021–2022) är en process där kommunsektorn sammanfattar sina uppgifter och bland annat förnyar sina stödtjänstprocesser. Inom välfärdsområdena skapas nya organisationer och en ny arbetsgivarprofil. Till stöd för en god förändringsledning har Soteliiderit tagit fram en handbok där ledningen av social- och hälsovårdssektorn behandlas ur flera olika synvinklar.

Våra sakkunniga stöder er, vare sig det gäller utveckling av personalresurser, kollektivavtalsfrågor, juridik eller fakta i form av statistik och undersökningar. I vår intressebevakning tar vi upp frågor som gäller tillgången på arbetskraft inom social- och hälsovårdssektorn, utmaningar i pensions- och socialskyddet inom den offentliga sektorn och många andra aspekter som gäller kommun- och välfärdssektorn.

Vi har ett intensivt arbete framför oss där vi måste göra framsteg. Vare sig det gäller gamla eller nya arbetsgivare inom social- och hälsovården påverkar vi tillsammans arbetsgivarbilden inom sektorn. En god förändringsprocess gagnar alla parter.

Henrika Nybondas-Kangas
KT Förändringsstöd & Soteliiderit

Henrika Nybondas-Kangas

Henrika Nybondas-Kangas

Henrika Nybondas-Kangas är förhandlingdirektör vid KT. Han har mer än 20 års erfarenhet av förhandlingar, och svarar bland annat för social- och hälsovårdssektorns förhandlingar.

Henrika Nybondas-Kangas

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2100
Mobiltelefon:
+358 50 357 4233
E-post:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Mer från denna bloggare