Suomeksi
Blogginlägg
Markku Jalonen
Markku Jalonen

Det blir traditionella förbundsförhandlingar

Det blir traditionella förbundsförhandlingar

Traditionella förbundsförhandlingar räckte för regeringen som precisering av Finlandsmodellen. Regeringen tog fasta på att de stärker den offentliga ekonomins hållbarhet och påverkar skattebesluten. Sipiläs regering sänkte också skatterna med cirka en halv miljard euro och avstod från extra sparåtgärder.

Förhandlingarna mellan exportbranschernas arbetsmarknadsparter för att få till stånd en gemensam lönemodell har strandat. Skogsindustrin, vars avtal är det första som löper ut, och det sker i höst, har meddelat att den drar sig ur strävan efter en gemensam modell.

Ett uttryck för nervositeten på arbetsmarknaden och efter konkurrenskraftsavtalet är att industrins löntagarförbund frigjorde sig från förhandlingarna om en gemensam lönemodell efter att EK beslöt frångå centralorganisationsavtalen.

Arbetsmarknadsparterna förbereder sig nu för traditionella förbundsförhandlingar. De olika branscherna förhandlar utifrån sina tidsscheman och utgångspunkter.  Också vid traditionella förbundsförhandlingar är det viktigt och möjligt att nå de mål som arbetsmarknadsparterna godkände i konkurrenskraftsavtalet som mål för förbundsförhandlingarna och den så kallade Finlandsmodellen.

Kommunsektorns arbetsmarknadsparter, KT och huvudavtalsorganisationerna, har fortsatt att föra dialog och att förbereda sig för följande förbundsvisa förhandlingar.

Markku Jalonen

Markku Jalonen

Markku Jalonen är verkställande direktör vid Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT.

Mer från denna bloggare