Suomeksi
Blogginlägg
Sari Ojanen
Sari Ojanen

Arbetsuppgifterna till FPA, personalen kvar

De senaste dagarna har den fördröjda utbetalningen av utkomststödet och de enorma köerna på FPA:s verksamhetsställen diskuterats intensivt. FPA har bett om hjälp och skulle vilja ”låna” sådana tjänsteinnehavare av kommunerna som har arbetat med utkomststödet.

Vad då för tjänsteinnehavare?

Sedan 1.1.2017 har betalning och beviljande av grundläggande utkomststöd inte längre hört till kommunens uppgifter.

Överföringen av utkomststödet till FPA bereddes för något år sedan. De kommunala arbetsgivarna företräddes i beredningen av en arbetsmarknadsjurist vid KT.

KT förutsatte redan i sitt utlåtande år 2014 och fortfarande under lagberedningen att bestämmelserna om överlåtelse av rörelse skulle tillämpas när uppgifterna i anknytning till betalningen av utkomststödet överfördes från kommunerna till FPA. Tanken var att bestämmelserna skulle vara inskrivna i lagen.
Men så gick det inte. Största delen av de kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare som skött beviljandet och betalningen av det grundläggande utkomststödet kvarstod i kommunernas tjänst. En del fick söka jobb hos FPA.

Hur gick det för dem sedan?

Situationen är naturligtvis krävande när uppgifter fråntas kommunen, men personalen som sköter uppgifterna stannar kvar i kommunens tjänst. Utgångspunkten är att de antingen erbjuds andra uppgifter eller sägs upp.
 
När lagberedningen som gällde överföringen till FPA blev klar frågade medierna KT om det skulle bli många uppsägningar i kommunerna. KT utredde saken. Det framgick att de rådiga kommunala arbetsgivarna klarade av också den här situationen.
 
Eftersom processen tog flera år dirigerade de kommunala arbetsgivarna dem som arbetat med betalningen och beviljandet av utkomststödet till andra uppgifter och till att utbilda sig på nytt. Flera tidigare förmånshandläggare är numera närvårdare i samma arbetsgivares tjänst.
 
KT har inte fått vetskap om några uppsägningar i samband med överföringen.

Varför gick man inte in för överlåtelse av rörelse?

Avsikten med överlåtelse av rörelse är att trygga anställningar i samband med företagsförvärv och andra omorganiseringar.  I och med att verksamhet överförs, överförs också den personal som har hand om verksamheten till en ny arbetsgivare.
 
Strikt juridiskt kan man inte enligt EU-domstolen anse att en omstrukturering av ett offentligt samfund eller överföring av administrativa uppgifter från ett offentligt samfund till ett annat är överlåtelse av rörelse.
 
Däremot är direktivet enligt KT tillämpligt på kommunala och statliga uppgifter där offentlig makt inte utövas. Det gällde alltså en juridisk tolkning. Den här tolkningen kom ändå i andra hand i lagberedningen. Kommunen fick behålla den personal som blev utan uppgifter och FPA fick söka nya arbetstagare.
 
Överlåtelse av rörelse är en fördel för både arbetsgivaren och de anställda. Personalens anställningar fortgår under överlåtelsen av rörelse och den nya arbetsgivaren får anställda som redan kan sitt jobb.
 
Under lagberedningen ansågs också FPA med sitt kunnande och sin långt drivna digitalisering kunna sköta processen bättre än kommunerna. Så gick det uppenbarligen inte.
 
I lagpaketet om vård- och landskapsreformen finns principen för överlåtelse av rörelse inskriven.

Sari Ojanen

Sari Ojanen

Sari Ojanen arbetade tidigare som förhandlingschef vid KT Kommunarbetsgivarna.

Mer från denna bloggare