På svenska
Blogi
Sari Ojanen
Sari Ojanen

Hommat lähtivät Kelaan, henkilöstö jäi

Viime päivinä on käyty kovaa keskustelua toimeentulotuen maksujen viivästyksistä ja valtavista jonoista Kelan toimipisteissä. Kela on pyytänyt apua ja haluaisi "lainata" toimeentulotuen parissa työskennelleitä viranhaltijoita kunnista.

Mitä ihmeen viranhaltijoita?

Toimeentulotuen perusosan maksamiseen ja myöntämiseen liittyvät tehtävät poistuivat 1.1.2017 kuntien tehtävistä.

Toimeentulotuen siirtoa Kelaan valmisteltiin jokunen vuosi sitten. Kuntatyönantajia valmistelussa edusti KT:n työmarkkinalakimies.

KT edellytti jo vuonna 2014 antamassaan lausunnossa ja edelleen lain valmistelun aikana, että toimeentulotuen maksatukseen liittyvien tehtävien siirrossa kunnilta Kelalle käytettäisiin liikkeen luovutuksen säännöksiä, jotka olisi kirjattu lakiin.

Näin ei kuitenkaan käynyt. Suurin osa toimeentulotuen perusosan myöntämistä ja maksamista hoitaneista kunnan viranhaltijoista ja työntekijöistä jäi kuntien palvelukseen. Osa sai hakea Kelaan töihin.

Mitä heille sittemmin tapahtui?

On tietysti vaativa tilanne, kun kunnasta lähtevät tehtävät, mutta niitä tekevä henkilöstö jää kunnan palvelukseen. Lähtökohta on se, että joko heille tarjotaan toisia tehtäviä tai heidät irtisanotaan.

Kun Kela-siirtoa koskeva lainvalmistelu saatiin päätökseen, kyseli media KT:lta, tuleeko kuntiin nyt paljon irtisanomisia. KT selvitti asiaa. Kävi ilmi, että neuvokkaat kuntatyönantajat selvisivät tästäkin tilanteesta.

Koska prosessi kesti useita vuosia, kuntatyönantajat ohjasivat toimeentulotuen maksatuksen ja myöntämisen kanssa työskenteleviä toisiin tehtäviin ja uudelleen koulutettavaksi. Moni entinen etuuskäsittelijä toimii nykyisin lähihoitajana saman työnantajan palveluksessa.

KT:n tietoon ei ole tullut toimeentulotuen siirron yhteydessä tapahtuneita irtisanomisia.

Miksi liikkeen luovutusta ei sitten käytetty?

Liikkeen luovutuksen tarkoituksena on turvata työntekijöiden työsuhteet yrityskauppojen ja muiden organisaatiomuutosten yhteydessä.  Henkilöstö lähtee siirtyvän toiminnan mukana uuden työnantajan palvelukseen.

Tarkan oikeudellisesti liikkeen luovutuksena ei Euroopan yhteisön tuomioistuimen mukaan ole pidettävä julkisyhteisön rakenteen uudelleenjärjestämistä tai hallinnollisten tehtävien siirtämistä julkisyhteisöltä toiselle.

KT:n mukaan sen sijaan liikkeen luovutusdirektiiviä sovelletaan niihin kunnan tai valtion tehtäviin, joissa ei käytetä julkista valtaa. Kyseessä oli siis juridinenkin tulkintakysymys. Tämä tulkinta jäi kuitenkin kakkoseksi lainvalmistelussa. Kunta sai pitää tehtäviä vaille jääneen henkilöstönsä ja Kela hakea itselleen uudet työntekijät.

Liikkeen luovutus on sekä työnantajan että työntekijöiden etu. Henkilöstön palvelussuhteet säilyvät liikkeenluovutuksen ajan ja myös uusi työnantaja saa tekijät tehtävien mukana.

Lainvalmistelun aikana todettiin edelleen, että myös Kelan valmiudet ja pitkälle viety digitalisointi hoitaisi prosessin paremmin kuin kunnissa. Näin ei nähtävästi käynyt.

Maakunta- ja soteuudistuksen lakipakettiin on liikkeen luovutuksen periaate kirjattu.

Sari Ojanen

Sari Ojanen

Sari Ojanen on työskennellyt KT Kuntatyönantajien neuvottelupäällikkönä.

 

 

 

Lisää kirjoittajalta