Suomeksi
Vanliga frågor
AKTA

Betalas semesterpenning när arbetstagaren häver en visstidsanställning? Orsaken till hävningen är att arbetstagaren fått en tillsvidareanställning hos en annan arbetsgivare.

Semesterpenning betalas inte om den anställde häver en visstidsanställning utan vägande skäl. Arbetsgivaren betalar inte semesterpenning eftersom ett nytt anställningsförhållande inte är en grund för att häva anställningen.

AKTA kap. IV § 18 mom. 3