Suomeksi
Vanliga frågor
AKTA

När det uppstår ett plötsligt vikariebehov händer det att någon fastanställd bland vårdpersonalen gör ett längre arbetsskift eller byter skift. Kan man göra så medan det råder förbud mot övertid och skiftbyte, om arbetstagaren föreslår/går med på skiftbyte eller förlängning av arbetstiden under dagen i fråga?

Arbetsgivaren avgör om skiftbyte eller övertid som utgår från arbetstagaren är möjligt.

Se även andra vanliga frågor gällande förbud mot övertid och byte av arbetsskift >