På svenska
UKK
KVTES
SOTE-sopimus

Äkillisessä sijaistarpeessa vakinainen hoitaja toisinaan tekee pidemmän työvuoron tai vaihtaa vuoroa. Voidaanko näin tehdä ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana, jos työntekijä ehdottaa tai suostuu vuoronvaihtoon tai työajan pidentymiseen kyseisenä päivänä? Työtaisteluilmoitus ei koske lisätyön teettämisvelvollisuutta.

Työnantaja harkitsee, onko työntekijälähtöinen vuoronvaihto tai ylityön tekeminen työnantajalle mahdollista.


Vastaus on tarkistettu 2.3.2022.