Suomeksi
Vanliga frågor
AKTA

Hur fastställs den arbetsplats eller det verksamhetsområde som en arbetarskyddsfullmäktig representerar?

Begreppet arbetsplats påverkar det representativa samarbetet och valet av arbetarskyddsfullmäktig.

För att kunna verkställa valet ska avtalsparterna tillsammans fastställa den arbetsplats, dvs. det verksamhetsområde, till vilket samarbetspersonerna inom arbetarskyddet väljs.

Arbetsplatsen kan utgöras av en helhet som består av ett eller flera verksamhetsställen eller enheter som hör till samma arbetsgivare.

När en arbetarskyddsfullmäktigs verksamhetsområde (arbetsplats) fastställs beaktas

  • arten och omfattningen av arbetsgivarens verksamhet
  • antal anställda vid verksamhetsenheterna
  • risker och olägenheter i arbetet.

Det kan fastställas flera verksamhetsområden för en arbetsgivare. Arbetstagarna väljer genom val en arbetarskyddsfullmäktig och två ersättare för varje verksamhetsområde.

En arbetstagare kan ställa upp som kandidat endast inom sitt eget verksamhetsområde och de röstberättigade kan rösta endast på kandidater inom sitt eget verksamhetsområde.

Om tjänstemännen vill välja en egen arbetarskyddsfullmäktig är förfaringssättet det samma.

En röstberättigad har endast en röst vid valet inom verksamhetsområdet.

Vid majoritetsval blir den som fått flest röster vald till arbetarskyddsfullmäktig.