På svenska
UKK
KVTES

Miten määritellään se työpaikka tai toiminta-alue, jota työsuojeluvaltuutetut edustavat?

Työpaikan käsite vaikuttaa edustukselliseen yhteistoimintaan ja työsuojeluvaltuutetun valintaan.

Valintojen toimittamista varten sopijaosapuolten on määriteltävä yhdessä työpaikka eli se toiminta-alue, jolle työsuojelun yhteistoimintahenkilöt valitaan. 

Työpaikka voi olla saman työnantajan yhden tai useamman toimipisteen tai toimintayksikön muodostama toiminta-aluekokonaisuus. 
 
Työsuojeluvaltuutetun toiminta-aluetta (työpaikkaa) määriteltäessä otetaan huomioon 

  • työnantajan toiminnan luonne ja laajuus 
  • toimintayksiköiden työntekijöiden lukumäärä
  • työn vaarat ja haitat. 

Yhdelle työnantajalle voidaan määritellä useampia toiminta-alueita. Työntekijät valitsevat vaaleilla työsuojeluvaltuutetun ja kaksi varavaltuutettua jokaiselle toiminta-alueelle. 

Työntekijä voi asettua ehdolle vain omalle toiminta-alueelleen ja äänioikeutetut voivat äänestää vain omalla toiminta-alueellaan ehdolla olevaa työsuojeluvaltuutettua ja varavaltuutettuja.

Vastaavasti toimitaan toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutetun vaalissa, mikäli toimihenkilöt haluavat valita oman työsuojeluvaltuutetun. 

Jokaisella äänioikeutetulla on käytettävissään toiminta-alueen vaalissa vain yksi ääni.

Enemmistövaalissa työsuojeluvaltuutetun tehtävään valitaan se henkilö, joka on saanut eniten ääniä.