Suomeksi
Vanliga frågor
AKTA
UKTA
LÄKTA
TS
TIM-AKA
Skådespelare
Musiker
SH-avtalet

Hurdan rätt till utbildning har arbetarskyddsfullmäktigens ersättare?

Vid behandlingen av en arbetarskyddsfullmäktigs och ersättares utbildningsbehov och genomförandet av utbildningen iakttas utöver 33 § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006) även kommunsektorns utbildningsavtal.

Ersättaren har motsvarande rätt att få den utbildning som skötseln av samarbetsuppgifterna förutsätter som den ordinarie arbetarskyddsfullmäktigen (33 §).

Arbetsgivaren ska se till att ersättarna får delta i utbildning som hänför sig till arbetarskyddet och samarbetet och att kostnaderna för utbildningen ersätts i enlighet med utbildningsavtalet för kommunsektorn.

Arbetsgivaren, arbetarskyddsfullmäktigen och fullmäktigens ersättare ska inom två månader från valet ta upp behovet av utbildning och de arrangemang som utbildningen föranleder.