Suomeksi

UKTA 2020– 2021

2020–2021

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  Del F Bilaga 12 Medborgarinstitut

  I Lön för tjänste-/befattningsinnehavare

  § 1 Uppgiftsrelaterad lön för rektorer och biträdande rektorer

  mom. 1

  Den uppgiftsrelaterade lönen för rektorer (4 06 01 00 1) bestäms enligt löneskalan (se lönebilagan).

  mom. 2

  Den uppgiftsrelaterade lönen för biträdande rektorer (4 06 02 00 2) bestäms enligt löneskalan (se lönebilagan).

  § 2 Lönepunkter och grundlön (se lönebilagan) för lärare

  4 06 04 00 6

  Lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

  4 06 04 00 7

  Annan lämplig examen eller dispens för lärartjänst vid medborgarinstitut

  § 3 Uppgiftsrelaterad lön och lönepunkter för planeringsansvariga lärare

  Den uppgiftsrelaterade lönen bestäms enligt löneskalan (se lönebilagan).

  4 06 04 00 8

  Lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

  4 06 04 00 9

  Annan lämplig examen eller dispens för lärartjänst vid medborgarinstitut

  § 4 Årsbundet tillägg

  Den tid som berättigar till årsbundet tillägg för rektorer, lärare i huvudsyssla och planeringsansvariga lärare och uträkningen av den bestäms enligt del A § 12–18. Antalet år som berättigar till årsbundet tillägg och procenttalen är följande:

   Gäller till 31.3.2021

  5 år

  8 år

  10 år

  15 år

  20 år

  Rektorer och biträdande rektorer

   

   

  5 %

  4 %

  6 %

  Lärare

  2 %

  2 %

  9 %

  6 %

  6 %

  Planeringsansvariga lärare

  2 %

  2 %

  10 %

  10 %

  10 %

   Gäller från 1.4.2021

  5 år

  8 år

  10 år

  15 år

  20 år

  Rektorer och biträdande rektorer

   

   

  5 %

  4 %

  6 %

  Lärare

  2 %

  1 %

  9 %

  6 %

  6 %

  Planeringsansvariga lärare

  2 %

  1 %

  10 %

  10 %

  10 %