Suomeksi
UKTA
Del B Bilaga 3 Vuxengymnasier

II Tjänsteinnehavarnas löner

§ 2 Lönepunkter och grundlön (se lönebilagan) för lektorer (ämneslärare)

4 04 04 02 4

Högre högskoleexamen och lärarbehörighet för gymnasieundervisning eller tidigare behörighet som äldre lektor

4 04 04 02 5

Tidigare lärarbehörighet för gymnasieundervisning eller annan lärarbehörighet för vuxengymnasium eller lärarbehörighet för grundläggande utbildning

4 04 04 02 7

Högskoleexamen

4 04 04 02 6

Annan än ovan nämnd