Suomeksi
UKTA
Del B Bilaga 3 Vuxengymnasier

I Tillämpning

§ 1 Tillämpliga avtalsbestämmelser i bilaga 2

På undervisningspersonalen vid vuxengymnasier tillämpas följande bestämmelser i bilaga 2:

§ 9 Förhör av privatelev och arbetsuppgifter i samband med studentskrivningar

§ 10 Uppgifter vid studentskrivningar då rektorn är jävig

§ 11 Arbete vid distansundervisning