Suomeksi
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  TS 2020–2021, i kraft från 1.4.2020

  Bilaga 3 Dykpeng till räddningsdykare vid räddningsverk

  § 1 Övningsdykning

  mom. 1 

  Om en räddningsdykare utför övningsdykningar på order av arbetsgivaren och under dennes uppsikt, betalas för varje övningsgång en separat dykpeng som är lika stor som den oförhöjda timlönen.

  mom. 2 

  Om räddningsdykaren åläggs att delta i övningar under sin lediga tid, betalas utöver den ersättning som anges i mom. 1 övertidsersättning enligt AKTA. Den tid som berättigar till övertidsersättning börjar när man inleder förberedelserna inför övningen, antingen på brandstationen eller på något annat överenskommet ställe, och slutar när man har kommit tillbaka till brandstationen eller något annat överenskommet ställe.

  § 2 Utryckningsdykning

  mom. 1 

  Om räddningsdykaren utför utryckningsdykningar betalas för varje utryckning en ersättning som motsvarar dubbel timlön.

  mom. 2 

  Om räddningsdykaren åläggs att delta i utryckningsdykning under sin lediga tid betalas utöver den ersättning som anges i mom. 1 övertidsersättning enligt AKTA.

  § 3 Svåra dykningsuppdrag

  mom. 1 

  Om räddningsdykaren utför ett svårt dykningsuppdrag, betalas för varje dykningsgång, utöver de ersättningar som anges i § 1 och 2, en ersättning som motsvarar den oförhöjda timlönen.

  mom. 2 

  Svåra dykningsuppdrag är t.ex. dykning som går ner till mer än 10 meters djup, dykning efter mörkrets inbrott, dykning under is och andra ytterst farliga dykningsuppdrag.