Suomeksi
Anvisning
AKTA

Ombildning av ett tjänsteförhållande till arbetsavtalsförhållande

Enligt kommunallagen och lagen om välfärdsområden kan arbetsgivaren ombilda ett tjänsteförhållande till arbetsavtalsförhållande om arbetsgivaren erbjuder tjänsteinnehavaren ett arbetsavtalsförhållande med minst samma anställningsvillkor som tidigare. Utgångspunkten är att ombildningen av tjänsteförhållande till arbetsavtalsförhållande i första hand sker genom avtal. Det här innebär att arbetsgivaren och tjänsteinnehavaren ingår ett sådant arbetsavtal enligt arbetsavtalslagen där anställningsvillkoren framgår.

Om ett arbetsavtal inte kan ingås, kan arbetsgivaren dock genom ett ensidigt beslut ombilda tjänsteförhållandet till ett arbetsavtalsförhållande under de förutsättningar som anges i kommunallagen och lagen om välfärdsområden. Då ska arbetsgivaren erbjuda ett arbetsavtalsförhållande med minst samma anställningsvillkor som tidigare och informera om dem i enlighet med 2 kap. 4 § i arbetsavtalslagen. Tjänsteförhållandet ombildas till ett arbetsavtalsförhållande i enlighet med arbetsgivarens erbjudande då beslutet vunnit laga kraft.

Om det i tjänsteinnehavarens uppgifter ingått beredskap, mertidsarbete och/eller söndagsarbete, ska det i den information som avses i 2 kap. 4 § i arbetsavtalslagen antecknas att uppgifterna vid behov omfattar skyldighet till beredskap, mertidsarbete och/eller söndagsarbete. Till denna del måste man också beakta tillämpningsanvisningen för § 5 i arbetstidskapitlet i AKTA och SH-avtalet. Enligt den ska den anställda känna till beredskapsersättningens belopp eller grunderna för hur ersättningen bestäms och villkoren för beredskap när ett avtal om beredskap ingås.

Arbetsgivaren måste alltså kunna visa att arbetstagaren har informerats om de bestämningsgrunder som gäller vid tidpunkten i fråga samt om villkoren för beredskap redan när arbetsavtalet ingås.

Arbetsgivaren kan däremot inte ensidigt eller genom att komma överens om det med den anställda ändra ett arbetsavtalsförhållande till ett tjänsteförhållande. I fråga om tjänsteförhållanden är huvudregeln ett offentligt ansökningsförfarande. Undantag kan göras endast av orsaker som nämns i lagen (2 kap. 4 § i lagen om tjänsteinnehavare i kommuner och välfärdsområden).

KT har utarbetat en arbetsavtalsmall som kan användas också när arbetsgivaren i enlighet med kommunallagen eller lagen om välfärdsområden ensidigt ombildar ett tjänsteförhållande där offentlig makt inte utövas till ett arbetsavtalsförhållande. Anvisningar om förfarandena finns i KT:s cirkulär 20/2003, bilaga 2.