Suomeksi

AKTA 2022–2025

Allmänt tjänste- och arbetskollektivavtal för kommunsektorn
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  AKTA 2022–2025, i kraft från 1.5.2022

  Kapitel IX Uppsägningsskydd och ersättning för en arbetarskyddsfullmäktig (UUSI LUKU)

  § 1 Uppsägningsskydd för en arbetarskyddsfullmäktig

  mom. 1

  Arbetsgivaren får säga upp en arbetarskyddsfullmäktigs tjänsteförhållande eller arbetsavtal endast på de grunder som anges i lagen (hänvisningsbestämmelse).

  Arbetstagare
  mom. 2

  Om en arbetarskyddsfullmäktigs arbetsavtal hävs och arbetarskyddsfullmäktigen bestrider hävningen, ska arbetsgivaren till arbetarskyddsfullmäktigen betala ett belopp som motsvarar en månads lön, förutsatt att talan i ärendet väcks inom fyra veckor från att arbetsavtalet hävdes.

  Arbetstagare
  mom. 3

  Om en arbetarskyddsfullmäktigs arbetsavtalsförhållande har avslutats i strid med detta avtal, ska arbetsgivaren i ersättning betala arbetarskyddsfullmäktigen minst 10 och högst 30 månaders lön. Ersättningen ska bestämmas enligt de grunder som anges i arbetsavtalslagen.

  2 § Ersättning till en arbetarskyddsfullmäktig

  mom. 1

  Till en månadsavlönad ordinarie arbetarskyddsfullmäktig betalas i ersättning 96 € från 1.4.2021 och 99 euro från 1.6.2022.


  Protokollsanteckning

  Om arbetarskyddsfullmäktigen representerar 700 eller fler anställda, är ersättningen dock 266 € från 1.4.2021 och 273 € från 1.6.2022. Denna protokollsanteckning gäller till slutet av avtalsperioden.


  mom. 2     

  Om arbetarskyddsfullmäktigen på grund av ett tillfälligt hinder inte kan sköta sina uppgifter, sköter en ersättare de av arbetarskyddsfullmäktigens nödvändiga uppgifter som inte kan vänta tills arbetarskyddsfullmäktigens hinder upphör (29 § 3 mom. i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen 44/2006).

  mom. 3

  Om den ordinarie arbetarskyddsfullmäktigen tillfälligt är förhindrad att sköta sitt uppdrag som arbetarskyddsfullmäktig, betalas även arbetarskyddsfullmäktigens ersättare denna ersättning efter att den ordinarie arbetarskyddsfullmäktigens hinder har pågått utan avbrott i minst en månad, men högst så länge som ersättaren sköter den ordinarie arbetarskyddsfullmäktigens uppdrag. 


  Protokollsanteckning (§ 1 och 2)

  Följande tjänste- och arbetskollektivavtal gäller inte längre fr.o.m. 1.5.2022:  

  • Tjänste- och arbetskollektivavtal om uppsägningsskydd och ersättning för arbetarskyddsfullmäktiga (Helsingfors den 24 november 2011) 
  • Tjänste- och arbetskollektivavtal om höjning av ersättningen för en månadsavlönad arbetarskyddsfullmäktig (Helsingfors den 27 maj 2020) 

  § 3 Ersättning för inkomstbortfall för en arbetsskyddsfullmäktig

  mom. 1

  Inkomstbortfall på grund av arbetarskyddsuppgifter under arbetstid ersätts i enlighet med § 6 i avtalet om tidsanvändning och kompensation för inkomstbortfall för arbetarskyddsfullmäktiga.  


  Protokollsanteckning (§ 3)

  Arbets- och tjänstekollektivavtalet om tidsanvändning och ersättning för inkomstbortfall för en arbetarskyddsfullmäktig i kommun- och välfärdssektorn (Helsingfors 27.10.2022) samt arbets- och tjänstekollektivavtalet om arbetarskyddssamarbete i kommun- och välfärdssektorn (27.10.2022) iakttas.