Suomeksi

Anmälningar till utbildningar görs med Linja-koder

Vi erbjuder utbildningar och evenemang som stöd för arbetsgivarkompetensen. För att kunna delta i en utbildning måste du anmäla dig, och för att kunna anmäla dig i KT Linja behöver du Linja-koder. 

  • Du kan be om koderna till KT Linja per e-post: toimisto@kt.fi

KT-lehti - hyvän työn asiantuntijoille -banneri.
KT-lehti – inspiration för ett bättre arbetsliv

Bra arbetsliv i fokus

KT-lehti ger arbetsgivarna inspiration att skapa bättre arbetsplatser. Vi erbjuder sakkunnig information, nya synvinklar, intressanta berättelser och praktiska redskap i ett digert paket sex gånger om året. KT-lehti visar kommun- och välfärdssektorns arbetsgivare vägen till ett bättre arbetsliv.

KT-lehti nummer 5/2023: temat är internationell rekrytering

I detta nummer kan du läsa om god praxis, anvisningar och rekommendationer för internationell rekrytering. Birkaland har omkring två års erfarenhet av internationell rekrytering av vårdpersonal. Vid olika daghem i Helsingfors görs pilotförsök med internationell rekrytering.

KT-lehti 3/2023 lyfter fram unga arbetstagare

I Kymmenedalens välfärdsområde och i Lahtis har man beslutat att satsa särskilt på unga arbetstagare. Ledningen, och uttryckligen den dagliga ledningen, samt satsningar på arbetsklimatet har en särskilt stor betydelse för de unga.