Suomeksi
Nyhet

Anmäl dig till KT:s utbildningar med Linja-koder

Anmälningsprocessen till KT:s utbildningar har förändrats. Anmälningar till höstens utbildningar görs nu med Linja-koder. Tidigare har man kunnat anmäla sig utan att logga in, men endast inloggade användare har kunnat ta del av presentationsmaterial och inspelningar i Linja. 

KT:s utbildningar är avsedda för arbetsgivarnas representanter i kommuner, samkommuner, välfärdsområden, välfärdssammanslutningar och företag. Utbildningarna riktar sig till sakkunniga, chefer och ledningen inom personal- och löneförvaltningen samt andra sektorer. 

För att kunna delta i en utbildning måste du anmäla dig, och för att kunna anmäla dig i KT Linja behöver du Linja-koder. Alla som hör till målgruppen för utbildningar för KT:s medlemsorganisationer får koder till Linja. I fortsättningen kan man också själv göra avanmälningar i Linja. 

  • Du kan be om koderna till KT Linja per e-post: toimisto@kt.fi

Höstens utbildningsschema har publicerats

KT erbjuder sina medlemmar utbildningar och evenemang som stöd för arbetsgivarkompetensen. Vi ordnar utbildningar om bland annat tillämpningen av kollektivavtal, frågor som gäller anställningsförhållanden, arbetslivslagstiftning, ledarskap, chefsarbete, personalledning, arbetslivets kvalitet och kompetensutveckling.
För hösten 2023 planerar vi ett brett utbud av olika utbildningar för våra medlemmar, och du kan bekanta dig med dem på förhand.  Höstens första utbildning börjar i slutet av augusti.