På svenska
16.11.2022

Tarkennuksia sopimuskirjojen ilmestymisaikatauluihin

KT julkaisee kunta-alan virka- ja työehtosopimukset 2022–2025 painettuina kirjoina. Kirjojen ilmestymisaikataulu on tarkentunut: osa sopimuksista toimitetaan asiakkaille joulukuussa ja osa tammikuussa 2023.

Neuvottelut 2022

Kunta-alalle kolmivuotinen sopimusratkaisu 2022–2025

KT, JUKO ja JAU ovat hyväksyneet hyväksyivät hallinnoissaan neuvottelutuloksen. Sote ry:n jäsenet eivät ole työrauhan piirissä, mutta sopimuksia 2020–2021 noudatetaan jälkivaikutuksella. KT ja Sote ry ovat jatkaneet elokuussa tilanteen selvittelyä.

Sopimusten piirissä kaikki kuntien ja kuntayhtymien palkansaajat

Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 1.4.2020–28.2.2022. KT:n verkkosivuilta löytyvät kaikki voimassa olevat sopimukset sekä ohjeita ja usein kysyttyjä kysymyksiä, jotka auttavat sopimusten soveltamisessa. Palvelemme myös työnantaja-asiakkaitamme sopimuksiin liittyvissä kysymyksissä.

Ohjeita työtaistelun varalle on opas työnantajille. Sen tavoitteena on tukea toimintojen turvaamista työtaistelutilanteissa.

Opas paikallisesta sopimisesta

KT:n päivitetty opas kuntatyönantajille ohjeistaa, miten paikallisia sopimuksia tehdään. Kunta-alalla on kaikista maamme sopimusaloista laajimmat mahdollisuudet paikalliseen sopimiseen.