På svenska
UKK
KVTES

Voidaanko ennen lakkoa tai lakon aikana vahvistaa vuosilomia?

Lakon uhatessa ei lakon piiriin kuuluville eikä sen ulkopuolelle jääville ole tarkoituksenmukaista vahvistaa uusia vuosilomia lakon ajalle.