2020– 2021

OVTES

2020–2021

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

Osio B Yleissivistävän koulun opetushenkilöstön työaikakokeiluja koskevat sopimusmääräykset