På svenska

OVTES

2017

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  Osio F Liite 10 Musiikkioppilaitos

  I Viranhaltijoiden palkka

  1 § Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka

  1 mom.           

  Rehtorin (4 08 01 002) tehtäväkohtainen palkka (ks. palkkaliite).

  2 mom.           

  Apulaisrehtorin (4 08 02 00 5) tehtäväkohtainen palkka (ks. palkkaliite).


  Soveltamisohje

  Ks. palkka-asteikon käytöstä osio A 6 §.


  2 § Musiikin perusopetuksen opettajan hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite)

  4 08 04 01 2

  Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi
  ammattikorkeakoulututkinto

  4 08 04 01 4

  Soveltuva ammattikorkeakoulututkinto, konservatorion jatkotutkinto tai aiempi lehtorin kelpoisuus

  4 08 04 01 3

  Muu soveltuva tutkinto taikka aiempi opettajan tai säestäjän kelpoisuus

  3 § Ammatillisen koulutuksen (II aste) opettajan hinnoittelutunnukset ja peruspalkka

  Lehtorin (4 08 04 00 8) palkka I kalleusluokassa ja II kalleusluokassa (ks. palkkaliite).


  Huomautus

  Ammatilliseen opetukseen sovelletaan osion C 12 §:n 1 momenttia (työssäoppimisen ohjaamistehtävä).

  Ammatillinen korkeakouluopetus on pääosin siirtynyt ammattikorkeakoulussa annettavaksi. Konservatorion yliopettajan virassa olevaan sovelletaan OVTES:n 2001–2002 yliopettajaa koskevia sopimusmääräyksiä.


  4 § Vuosisidonnainen lisä

  Opetushenkilöstön vuosisidonnaiseen lisään oikeuttava aika ja sen laskenta määräytyvät osion A 12–18 §:n mukaan. Siihen oikeuttavat vuodet ja prosentit ovat seuraavat:

   

  5 v.

  8 v.

  10 v.

  15 v.

  20 v.

  Rehtori ja apulaisrehtori

   

   

  5 %

  4 %

  6 %

  Opettaja ja päätoiminen tuntiopettaja

  2 %

  3 %

  9 %

  6 %

  6 %