På svenska
OVTES
Osio B Liite 3 Aikuislukio

II Viranhaltijoiden palkka

2 § Lehtorin (aineenopettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite)

4 04 04 02 4

Ylempi korkeakoulututkinto ja lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus taikka aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus

4 04 04 02 5

Aiempi lukio-opetusta antavan tai muu aikuislukion opettajan kelpoisuus taikka perusopetusta antavan opettajan kelpoisuus

4 04 04 02 7

Korkeakoulututkinto

4 04 04 02 6

Muu kuin edellä mainittu