På svenska
Ohje

Tarkennus virkasuhdeoppaassa annettuun ohjeeseen terveystarkastuksista

KT tarkentaa Kunnallisen esimiehen virkasuhdeoppaan kohtaa 3.6.6 Terveydentilaa koskeva selvitys.

Vuonna 2022 julkaistussa Kunnallisen esimiehen virkasuhdeoppaassa kirjoitetaan, että "työnantaja vastaa terveydentilaa koskevan selvityksen hankkimisen kustannuksista”.
 
Tarkennuksena tähän KT toteaa, että virkaan otettava henkilö vastaa itse niistä kustannuksista, jotka aiheutuvat viranhaltijalain 7 §:ssä tarkoitettujen terveydellisiä edellytyksiä koskevien tietojen antamisesta.

Viranhaltijan tulee tarvittaessa osallistua viranhaltijalain 7 §:ssä tarkoitettuihin tarkastuksiin ja tutkimuksiin. Näistä tutkimuksista ja tarkastuksista aiheutuvista välttämättömistä kustannuksista vastaa työnantaja.
 
Tarkennus ei ole järjestöjen kanssa yhteinen.