Suomeksi
Anvisning

Precisering av anvisningen om hälsokontroller i handboken om tjänsteförhållanden

KT preciserar punkt 3.6.6 Utredning om hälsotillstånd i publikationen Kommunala tjänsteinnehavare – anställningshandbok för chefer.

I handboken, som utkommit år 2022, står det att "arbetsgivaren står för de kostnader utredningen om hälsotillståndet medför”.
 
Som en precisering tillägger KT att den som anställs i en tjänst själv svarar för de kostnader som föranleds av att personen lämnar upplysningar om sina hälsomässiga förutsättningar enligt 7 § i tjänsteinnehavarlagen.

En tjänsteinnehavare ska vid behov delta i kontroller och undersökningar som avses i 7 § i tjänsteinnehavarlagen. Arbetsgivaren står för de nödvändiga kostnader som dessa kontroller och undersökningar föranleder.
 
Preciseringen är inte gemensam för KT och organisationerna.