• Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  II Luku Palkkaus

  Tehtäväkohtainen palkka

  10 § Näyttelijän palkka

  1. Näyttelijän vähimmäisperuspalkka on 2 015,01 €/kk (1.8.2020) ja 2 035,16 €/kk (1.4.2021)
    
  2. Koulutetun näyttelijän vähimmäisperuspalkka on 2 330,52 €/kk (1.8.2020) ja 2 353,83 €/kk (1.4.2021)

  Koulutus, joka oikeuttaa koulutetun näyttelijän vähimmäisperuspalkkaan:

  • Teatterikorkeakoulun teatteritaiteen kandidaatin tutkinto
  • Teatterikoulun tai vastaavan ruotsinkielisen koulun loppututkinto
  • Tampereen yliopiston näyttelijätyön laitoksen loppututkinto
  • Ulkomainen tutkinto, josta opetushallitus antanut ns. rinnastamis-/tunnustamispäätöksen.
  1. Näyttelijäopiskelijan vähimmäispalkka teatteritaiteen maisterin opintoihin kuuluvan työharjoittelun ajalta on 70 % liitteen 1 a tai 2 mukaisesta vähimmäispalkkiosta tai vähimmäisperuspalkasta.

  Soveltamisohje

  Tässä kohdassa tarkoitetaan sellaista korkeakouluharjoittelijaa, jonka harjoittelujaksosta yliopisto tekee sopimuksen teatterin kanssa ja teatteri tekee työsopimuksen harjoittelijan kanssa.


  11 § Harjoittelijan palkka

  1. Harjoittelijan vähimmäisperuspalkka on 1 574,43 €/kk (1.8.2020) ja 1 590,17 €/kk (1.4.2021)  
  2. Työnantaja maksaa lisäksi 20 % peruspalkasta harjoittelijan etukäteen esittämän koulutussuunnitelman toteuttamiseen liittyviä kuluja hyväksyttäviä tositteita vastaan. Koulutuksella tarkoitetaan näyttelijän työn peruskoulutusta, kuten puhetekniikkaa, laulua, improvisointia, liikuntaa ja roolianalyysiä.