Näyttelijät
III luku Työaika

Yleiset työaikajärjestelyt ja lepoajat

19 § Säännöllinen työaika

 1. Näyttelijän säännöllinen työaika on enintään 7,5 tuntia päivässä.
   
 2. Näyttelijän päivittäinen säännöllinen työaika on mahdollista ylittää 9 tuntiin 15 minuuttiin saakka, jos se on tarpeen esitykseen tai esityksiin tai valmisteleviin tai pääharjoituksiin käytettävästä ajasta johtuen.
   
 3. Näyttelijän työpäivien määrä näytäntövuodessa vaihtelee riippuen vuosiloman pituudesta.

Soveltamisohje

Muut kalenteripäivät kuin vuosilomapäivät ja vapaapäivät ovat työpäiviä. Näyttelijällä, jonka vuosiloman pituus määräytyy 27 § 4 kohdan mukaan, on 224 työpäivää.


19 a § Vuotuisen työajan lisääminen (poistettu 1.8.2020)

20 § Työajan sijoittelu

 1. Päivittäinen työaika jakautuu kahteen samoina aikoina alkavaan työjaksoon siten, että yksi työjakso voi kestää enintään neljä tuntia.

  Työjaksojen enimmäispituudet voidaan ylittää esitysten, valmistavien harjoitusten ja pääharjoitusten osalta.
   
 2. Näytäntöjen alkamisajat voivat vaihdella, jos siitä on asianmukaisesti ilmoitettu.
   
 3. Harjoitusten jaksottelu, alkamisajat ja pituudet voivat vaihdella, kun siitä on työryhmän kanssa sovittu.
   
 4. Jos kyseessä on samana päivänä toistettava lyhyt näytelmä, lasketaan työajaksi niiden alkamis- ja loppumisajan väliin lisäksi 1,5 tuntia valmistautumiseen ja jälkitehtäviin.
   
 5. Kahteen väliaikoineen yli kaksi tuntia kestävään näytäntöön osallistuva näyttelijä on sinä päivänä vapaa muusta teatterityöstä.
   
 6. Näyttelijän työjaksot on päivittäin sijoitettava niin, että ne päättyvät viimeistään klo 23. Yli klo 23:n saa kestää työjakso, joka viimeistään klo 19.30 alkaneen näytännön pituuden vuoksi ei ole päättynyt klo 23.
   
 7. Sunnuntaina pidettävä harjoitus on sijoitettava klo 14:n ja 22:n välille.
   
 8. Näytäntöön valmistautumisesta ja jälkitöistä luetaan työajaksi niihin käytettävä aika, kuitenkin vähintään 30 minuuttia ennen näytäntöä ja vähintään 15 minuuttia näytännön jälkeen.

Soveltamisohje

Pääharjoitusten yhteydessä todetaan kunkin näyttelijän esityskohtainen työaika valmistautumisineen ja jälkitöineen.


 1. Kahden työjakson väliin jäävä aika luetaan työajaksi, jos se on vähemmän kuin 1,5 tuntia.

21 § Päivittäiset lepoajat

 1. Jokaiseen yli kolme tuntia kestävään työjaksoon sisältyy 15 minuutin tauko.
   
 2. Näytäntöjen väliin on varattava riittävä lepoaika. Tehtäessä työtä yhtäjaksoisesti vähintään kuusi tuntia, on työaikaan, esimerkiksi peräkkäisten näytäntöjen väliin, sisällytettävä mahdollisuus ruokailuun.

22 § Vapaapäivät

 1. Näyttelijällä on 111 vapaapäivää näytäntövuodessa 1.8.2010 lukien.

Soveltamisohje

Vapaapäivät on pyrittävä järjestämään näyttelijäkunnalle samanaikaisesti, mutta ne voidaan erityisistä syistä antaa näytelmäkohtaisesti tai näyttelijän kanssa siitä sovittaessa näyttelijäkohtaisesti.

Vapaapäivien lisäksi annettavasta vuosilomasta on määrätty erikseen vuosilomaluvussa.


 1. Näyttelijän vapaapäivät järjestetään siten, että
 1. Näyttelijällä on vähintään yksi vapaapäivä viikossa siten, että näyttelijä saa kerran viikossa vähintään 35 tuntia kestävän keskeytymättömän vapaa-ajan. Viikoittainen vapaa-aika voidaan järjestää keskimäärin 35 tunniksi 14 vuorokauden ajanjakson aikana. Vapaa-ajan tulee olla kuitenkin vähintään 24 tuntia viikossa.

  Viikoittainen vapaa-aika on ilmoitettava viimeistään kymmenen päivää aikaisemmin. Ilmoitettua vapaapäivää ei ilman näyttelijän suostumusta voi vaihtaa toiseksi, ellei muutokselle ole työaikalain mukaista perustetta.
 1. Pääsiäisviikolla näyttelijällä on viisi vapaapäivää maanantaista lähtien.
   
 2. Helmi- ja maaliskuun toinen, toukokuun toinen, elokuun kolmas, lokakuun ensimmäinen sekä marraskuun kolmas maanantai sekä jouluaatto ja joulupäivä ovat vapaapäiviä.

Soveltamisohje kohtiin 1 ja 2

Vapaapäivien sijoittelusta neuvotellaan luottamusmiehen kanssa 23 §:n mukaisen vuosityösuunnitelmaa koskevien neuvottelujen yhteydessä.
Vapaapäivät pyritään järjestämään seuraavasti:

syyskaudella:
vähintään 5 x 2 pv yhtäjaksoinen vapaa;
vähintään 2 x 3 pv yhtäjaksoinen vapaa, joista yksi pyritään järjestämään koulun syysloman aikaan;
vapaapäivistä vähintään 2 on lauantaipäiviä;
vähintään 1 yhtäjaksoinen em. vapaa toteutuu lokakuun ja yksi marraskuun aikana.

kevätkaudella:
vähintään 6 x 2 pv yhtäjaksoinen vapaa;
vähintään 2 x 3 pv yhtäjaksoinen vapaa;
vapaapäivistä vähintään 2 on lauantaipäiviä;
vähintään 1 yhtäjaksoinen em. vapaa toteutuu helmikuun ja yksi maaliskuun aikana.


23 § Työsuunnitelmat

1   Viikkotyösuunnitelma

Teatterin viikkotyösuunnitelma ja seuraavan viikon alustava työsuunnitelma asetetaan tiedotustaululle viimeistään edellisen viikon keskiviikkona. Jos viikkotyösuunnitelmaa on välttämätöntä muuttaa, muutoksesta neuvotellaan luottamusmiehen kanssa ja siitä ilmoitetaan näyttelijöille.

2   Vuosityösuunnitelma

Ennen näytäntövuoden alkua työnantaja ilmoittaa sitovasti näyttelijän kesälle ajoittuvan vapaan ajankohdan.


Soveltamisohje

Kevätnäytäntökauden päättyessä käyttämättä olevat vapaapäivät on annettava 31.7. mennessä yhtäjaksoisena ajanjaksona vuosiloman yhteydessä. Kesäteatteritoimintaa harjoittavissa teattereissa voidaan poiketa yhtäjaksoisuutta koskevasta määräyksestä.

Ennen näytäntökauden alkua työantaja ilmoittaa sitovasti kyseisen näytäntökauden vapaa-, alkamis- ja päättymispäivät. Lisäksi ilmoitetaan alustavasti seuraavan näytäntökauden vapaa-, alkamis- ja päättymispäivät.

Vuosityösuunnitelmasta neuvotellaan hyvissä ajoin luottamusmiehen kanssa ennen sen ilmoittamista. Työnantaja voi muuttaa vuosityösuunnitelmaa pakottavista syistä sopimalla luottamusmiehen ja näyttelijän kanssa. Alustavaa työsuunnitelmaa voidaan aina muuttaa.