Tehtäväkohtainen palkka

10 § Näyttelijän palkka

 1. Näyttelijän vähimmäisperuspalkka on 1 970,82 €/kk (1.5.2018) ja 1 990,33 €/kk (1.4.2019)
   
 2. Koulutetun näyttelijän vähimmäisperuspalkka on 2 279,41 €/kk (1.5.2018) ja 2 301,98 €/kk (1.4.2019)

Koulutus, joka oikeuttaa koulutetun näyttelijän vähimmäisperuspalkkaan:

 • Teatterikorkeakoulun teatteritaiteen kandidaatin tutkinto
 • Teatterikoulun tai vastaavan ruotsinkielisen koulun loppututkinto
 • Tampereen yliopiston näyttelijätyön laitoksen loppututkinto
 • Ulkomainen tutkinto, josta opetushallitus antanut ns. rinnastamis-/tunnustamispäätöksen.
 1. Näyttelijäopiskelijan vähimmäispalkka teatteritaiteen maisterin opintoihin kuuluvan työharjoittelun ajalta on 70 % liitteen 1 a tai 2 mukaisesta vähimmäispalkkiosta tai vähimmäisperuspalkasta.

Soveltamisohje

Tässä kohdassa tarkoitetaan sellaista korkeakouluharjoittelijaa, jonka harjoittelujaksosta yliopisto tekee sopimuksen teatterin kanssa ja teatteri tekee työsopimuksen harjoittelijan kanssa.


11 § Harjoittelijan palkka

 1. Harjoittelijan vähimmäisperuspalkka on 1 539,90 €/kk (1.5.2018) ja 1 555,15 €/kk (1.4.2019)
   
 2. Työnantaja maksaa lisäksi 20 % peruspalkasta harjoittelijan etukäteen esittämän koulutussuunnitelman toteuttamiseen liittyviä kuluja hyväksyttäviä tositteita vastaan. Koulutuksella tarkoitetaan näyttelijän työn peruskoulutusta, kuten puhetekniikkaa, laulua, improvisointia, liikuntaa ja roolianalyysiä.