• Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  II Luku Palkkaus

  Tehtäväkohtainen palkka

  10 § Näyttelijän palkka

  1. Näyttelijän vähimmäisperuspalkka on 1 970,82 €/kk (1.5.2018) ja 1 990,33 €/kk (1.4.2019)
    
  2. Koulutetun näyttelijän vähimmäisperuspalkka on 2 279,41 €/kk (1.5.2018) ja 2 301,98 €/kk (1.4.2019)

  Koulutus, joka oikeuttaa koulutetun näyttelijän vähimmäisperuspalkkaan:

  • Teatterikorkeakoulun teatteritaiteen kandidaatin tutkinto
  • Teatterikoulun tai vastaavan ruotsinkielisen koulun loppututkinto
  • Tampereen yliopiston näyttelijätyön laitoksen loppututkinto
  • Ulkomainen tutkinto, josta opetushallitus antanut ns. rinnastamis-/tunnustamispäätöksen.
  1. Näyttelijäopiskelijan vähimmäispalkka teatteritaiteen maisterin opintoihin kuuluvan työharjoittelun ajalta on 70 % liitteen 1 a tai 2 mukaisesta vähimmäispalkkiosta tai vähimmäisperuspalkasta.

  Soveltamisohje

  Tässä kohdassa tarkoitetaan sellaista korkeakouluharjoittelijaa, jonka harjoittelujaksosta yliopisto tekee sopimuksen teatterin kanssa ja teatteri tekee työsopimuksen harjoittelijan kanssa.


  11 § Harjoittelijan palkka

  1. Harjoittelijan vähimmäisperuspalkka on 1 539,90 €/kk (1.5.2018) ja 1 555,15 €/kk (1.4.2019)
    
  2. Työnantaja maksaa lisäksi 20 % peruspalkasta harjoittelijan etukäteen esittämän koulutussuunnitelman toteuttamiseen liittyviä kuluja hyväksyttäviä tositteita vastaan. Koulutuksella tarkoitetaan näyttelijän työn peruskoulutusta, kuten puhetekniikkaa, laulua, improvisointia, liikuntaa ja roolianalyysiä.