• Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  Näyttelijät 2018–2019, voimassa 1.2.2018 lukien

  II Luku Palkkaus

  9 § Palkkausperusteet

  Näyttelijän palkka määräytyy tämän sopimuksen mukaan seuraavasti:

  Tehtäväkohtainen palkka

  • Näyttelijän palkka
  • Harjoittelijan palkka

  Henkilökohtainen palkka

  • Henkilökohtaisen lisän vuosisidonnainen osa
  • Henkilökohtainen lisä
  • Esityslisä

  Tulospalkkio

  Muut lisät

  • Kannustuslisä
  • Rasitelisä
  • Paikkauskorvaus

  Soveltamisohje

  Näyttelijän palkasta sovittaessa tehtäväkohtaisen palkan määräytymisperusteena on ensisijaisesti tehtävien vaativuus. Henkilökohtaisen palkan perusteena ovat näyttelijän henkilökohtaiset työtulokset ja ammatinhallinta sekä mahdolliset muut paikallisesti määritellyt henkilökohtaiset taidot ja olosuhteet (taito, kyky ja kokemus).