Muusikot

Muusikot, voimassa 1.2.2017 lukien

Kunnalliset muusikkojen virka- ja työehtosopimukset koskevat kaupunginorkestereissa työskenteleviä muusikkoja ja kapellimestareita. Sopimusten piirissä on noin 700 viranhaltijaa ja työntekijää.

Verkkojulkaisun ISBN 978-952-293-440-6

Muutokset

Huom. (11.4.2017) Painetussa kunnallisten muusikkojen virka- ja työehtosopimuksessa on painovirhe sivulla 17: Kunnallisten tilapäisten muusikkojen työehtosopimus 2017, 2 § ja sivulla 19, 4 §. Virheet on korjattu tähän kirjan verkkoversioon.