På svenska
Julkaisu

Vuosikertomus 2021

Vuosi 2021 oli KT:n 51. toimintavuosi. Vuoden alussa toimimme vielä nimellä KT Kuntatyönantajat. Sote-uudistusta koskevien lakien yhteydessä hyväksyttiin 1.7.2021 alkaen myös kuntien ja hyvinvointialueiden työnantajaedunvalvonnan järjestämisestä koskeva laki, joka määritteli uudelleen KT:n aseman ja tehtävät.

KT irtaantui Suomen Kuntaliitto ry:stä omaksi julkisoikeudelliseksi yhteisökseen. Lakimuutoksen jälkeen KT:n lakisääteisiä asiakkaita ovat kunnat ja kuntayhtymät sekä hyvinvointialueet ja hyvinvointiyhtymät. Lisäksi asiakkaiksi voivat hakeutua lain säädösten mukaan edellisten määräysvallassa olevat yhteisöt (yritykset, osuuskunnat ja säätiöt).

Muutostilanteen yhteydessä päivitettiin myös KT:n strategia, jonka valtuuskunta hyväksyi kokouksessaan 21. lokakuuta. Lokakuussa KT sai ensimmäiset yritysjäsenensä ja KT:n yritysjaoston perustamiskokous pidettiin 16.12.2021.

Sopimusjärjestelmä muuttui vuonna 2021 historiallisella tavalla. Sosiaali- ja terveydenhuollon uusi työ- ja virkaehtosopimus (SOTE-sopimus) tuli voimaan 1. syyskuuta 2021. Siihen siirrettiin noin 177 500 palkansaajaa Kunnallisesta yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta (KVTES). Myös Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2020–2021) muutokset tulivat voimaan samaan aikaan.

Vuosi 2021 tullaan muistamaan myös koronaviruspandemiasta, joka jo toista vuotta rajoitti kohtaamisia. Koronaviruspandemian vaikutukset talouteen näkyivät myös voimakkaasti. Koronatilanne paheni jälleen syksyllä, joten koronarokotekattavuutta, koronapassia ja työelämän koronapassia koskevat valmistelut työllistivät asiantuntijoita niin työryhmissä kuin asiakaspalveluna.

Julkaisutiedot

Sivumäärä:
48 s.
Julkaistu:
12/2022
Kustantaja:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT