På svenska
Yleiskirje
11/2022
Kunnanhallituksille, kuntayhtymille ja aluehallituksille

Kunta-alan erillissopimukseen liittyvä ns. työelämäpaketti

Yleistä kunta-alan uusista virka- ja työehtosopimuksista

KT, JAU ja JUKO ovat päässeet erillissopimukseen kunta-alan uusista virka- ja työehtosopimuksista 2022–2025. Kustakin virka- ja työehtosopimuksesta ilmestyy oma yleiskirjeensä. Kuntien ja kuntayhtymien lisäksi virka- ja työehtosopimuksia noudatetaan sekä liikkeenluovutuksella 1.1.2023 hyvinvointialueelle siirtyviin viranhaltijoihin ja työntekijöihin, että siihen henkilöstöön, joka palkataan hyvinvointialueille ja hyvinvointiyhtymiin 1.5.2022 alkaen ja jo aiemmin palvelukseen tulleeseen henkilöstöön.

Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimusten soveltamista koskeva erillissopimus (työ- ja virkaehtosopimus)

Ratkaisuun sisältyy mm.
•    kunta- ja hyvinvointialan pääsopimus liitäntäpöytäkirjoineen
•    KT-Yritysjaostoa koskeva työehtosopimus
•    virka- ja työehtosopimus kunta- ja hyvinvointialan palkkarakenteita ja palkkausjärjestelmää koskevasta kehittämisohjelmasta 2023–2027
•    osapuolten välillä sovittu ns. työelämäpaketti (useita asiakirjoja)

Uusia sopimuksia sovelletaan erillissopimuksen perusteella sopimuksen allekirjoittaneiden järjestöjen ja niiden alajärjestöjen jäseniin (kunnallisen pääsopimuksen 17 §:n mukainen erillissopimus).

KT toteaa, että työsopimuslain 2 luvun 2 §:n ja kuntien ja hyvinvointialueiden viranhaltijalain 12 §:n perusteella sopimusmuutoksia noudatetaan myös muuhun henkilöstöön. Tämä koskee vain palvelussuhteen ehtoja kuten esimerkiksi 1.6.2022 tulevia sopi-muskorotuksia ja työ- ja virkaehtosopimusten ns. tekstimuutoksia.

Ratkaisun osista tiedotetaan erillisillä yleiskirjeillä.

Sopimuskausi on 1.5.2022–30.4.2025.

Kunta-alan erillissopimuksen ratkaisuun liittyvä ns. työelämäpaketti

Sopimus työelämän kehittämistä koskevasta yhteistyöstä kunta- ja hyvinvointialoilla on yleiskirjeen liitteenä 1.  

Sopimuskaudella toimivat työryhmät (erillinen asiakirjaliite) on yleiskirjeen liitteenä 2.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ja allekirjoittaneet kunta- ja hyvinvointialojen pääsopijajärjestöt sopivat osana neuvotteluratkaisua vahvistavansa yhteistoiminnallista työelämän kehittämistä kunta-alalla ja tulevilla hyvinvointialueilla.

Osapuolet sitoutuvat
•    Perustamaan työelämän kehittämisen palvelutiimin ja yhdessä rahoittamaan sen toimintaa.
•    Perustamaan kunta-alan kehittämisjaoksen ja hyvinvointialan kehittämisjaoksen työelämän kehittämisen hankkeiden valmistelun ja toteutuksen tueksi.

Tarkoituksena on tukea toimintatapojen uudistamista ja yhdessä kehittämistä kunta- ja hyvinvointialuetyöpaikoilla, sekä tehdä näkyväksi hyvää julkista työtä ja sen kehittämistä.

Työmarkkinaosapuolet pitävät tärkeänä yhteistyötä keskeisten substanssiministeriöiden kanssa sekä pysyväisluonteisen rahoituksen turvaamista kunta- ja hyvinvointialojen kehittämistoiminnalle.

Osana neuvotteluratkaisua asetettiin lisäksi seuraavat työryhmät:

1)    AY-koulutussopimuksen ja osaamisen kehittämistä koskevan suosituksen päivitystyöryhmä
päivittämään kunnallisen henkilöstön osaamisen kehittämistä koskevan suosituksen sekä työ- ja virkaehtosopimuksen ammattiyhdistyskoulutuksesta koskevan sopimuksen

2)    Työsuojelusopimustyöryhmä
päivittämään kunnallisen alan työsuojelun yhteistoimintasopimuksen ja työsuojeluvaltuutetun ajankäyttöä ja ansionmenetyksen korvaamista koskevan sopimuksen

Työryhmien (1 ja 2) tehtävänä on päivittää edellä mainitut sopimukset huomioiden niissä myös 1.1.2023 aloittavat hyvinvointialueet. Neuvottelut edellä mainittujen sopimusten päivittämiseksi aloitetaan viipymättä.

Tämä yleiskirje on laadittu yhdessä pääsopijajärjestöjen JAU ry:n ja JUKO ry:n kanssa ja sopijaosapuolet ovat sen sisällöstä yksimielisiä.

Tämä yleiskirje liitteineen pyydetään saattamaan myös yhteistoiminta- ja työsuojeluorganisaatioiden jäsenten tietoon.

KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT

Toimitusjohtaja     Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö     Anna Kukka


Liitteet:
1 Sopimus työelämän kehittämistä koskevasta yhteistyöstä kunta- ja hyvinvointialoilla
2 Sopimuskaudella toimivat työryhmät (erillinen asiakirjaliite)

 

Niilo Hakonen

johtava työelämän kehittämisen asiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2025
Matkapuhelin:
+358 40 820 6800
Sähköposti:
Niilo.Hakonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Anna Kukka

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2385
Matkapuhelin:
+358 50 347 9342
Sähköposti:
Anna.Kukka@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT