På svenska
Yleiskirje
10/15
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

​Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen 2014–2016 toista jaksoa 1.1.2016–31.1.2017 koskevan työehtosopimuksen palkantarkistukset 1.1.2016 lukien

​Ohessa annetaan tiedoksi kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehto-sopimuksen (TTES) 2014–2016 toista jaksoa 1.1.2016–31.1.2017 koskeva työehtosopimus ja siinä sovitut palkantarkistukset 1.1.2016 lukien.

Kustannusvaikutus

TTES:n piirissä palkkoja tarkistetaan KVTES:sta ja TS:sta poiketen 1.1.2016 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka kustannusvaikutus on 0,72 prosenttia, mutta se vaihtelee eri kunnissa ja kuntayhtymissä riippuen henkilöstörakenteesta.

Yleiskorotus 1.1.2016 lukien

Perustuntipalkkoja ja urakkapalkkoja korotetaan 1.1.2016 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien siten kuin jäljempänä todetaan.

Työkokemuslisiä, henkilökohtaisia lisiä ja työolosuhdelisiä ei koroteta.

Perustuntipalkat ja nuorten palkka 1.1.2016 lukien

Perustuntipalkkojen sekä nuorten työntekijöiden palkat määräytyvät ja henkilökohtaisia perustuntipalkkoja korotetaan 1.1.2016 lukien seuraavasti:

Palkkaryhmä​    €/tunti  ​
Perustuntipalkan
​korotus snt/tunti​
I​ A​​ ​12,42–14,44  ​11
​B ​11,05–13,05  ​10
​C ​10,24–11,66  ​10
​II ​A ​9,81–10,75  ​10
​B ​9,62–10,30  ​10
​III ​9,37–10,07  ​9
​IV ​8,67  ​8
​O ​8,91  ​8
​Nuorten alle 18 v. työntekijöiden palkat  ​8,10–8,32  ​8

Vammaisten työllistymistyötä tekevän perustuntipalkka on työkyvyn vajausta vastaavassa suhteessa alempi kuin edellä mainitun mukaisesti korotettu täysi perustuntipalkka.

Urakkapalkkaus 1.1.2016 lukien

Urakkapalkkoja, lukuun ottamatta yksityisen alan hinnoitteluja, korotetaan keskimäärin 0,64 prosenttia. Työajan lyhentämisjärjestelmän vuoksi yksityisalan, metsäalaa lukuun ottamatta, kulloinkin voimassa olevien asian-omaisen työehtosopimuksen urakkahinnoittelujen perusteella ansaittuja palkkoja maksetaan 4,6 prosentilla korotettuna. TTES:n liitteen 4 osaurakkahinnoittelun tavoiteansioita korotetaan 0,64 prosenttia.

Tavoiteansiot 1.1.2016 lukien, euroa/tunti

Taso I ​ ​16,27–20,15
​Taso II  ​14,57–18,01
​Taso III  ​14,00–16,40
​Taso IV  ​13,37–15,63
​Taso V ​12,43–14,49
​Taso VI ​11,35–13,19

Keskituntiansion tarkistaminen

Toteutetun yleiskorotuksen vaikutus työehtosopimuksen 35 § 1 momentissa tarkoitettuihin vuosineljänneksien keskituntiansioihin on seuraava:

Vuoden 2015 I–IV vuosineljänneksien perusteella laskettuja keskituntiansioita korotetaan 0,72 prosenttia.

Näin korotettuja keskituntiansioita käytetään samasta ajankohdasta alkaen kuin edellä mainittu yleiskorotus on tullut voimaan.

Lisätietoja asiassa antaa johtava työmarkkina-asiamies Suvi Kämäri, puh. 09 771 2381 tai 050 527 1097.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Sari Ojanen


Liite  Allekirjoituspöytäkirja

Suvi Kämäri

Puhelin:
+358 9 771 2381
Matkapuhelin:
+358 50 527 1097
Sähköposti:
Suvi.Kamari@kt.fi