På svenska
Yleiskirje
10/14
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2014–2016 (KVTES) 1.6.2015 lukien muuttuvat jaksotyömääräykset

​KVTES:n sopijaosapuolet ovat päässeet yksimielisyyteen KVTES:n jaksotyöaikaa koskevista muutoksista, jotka koskevat työaikaluvun 9 §:n ja 14–17 §:n määräyksiä sekä vuosilomaluvun 6 §:n määräyksiä.

Voimaantulo

Uudet muuttuneet määräykset tulevat voimaan 1.6.2015 tai lähinnä sen jälkeen alkavan työaikajakson alusta lukien.

Mikäli työaikajakso on kesken 1.6.2015, kyseistä työaikajaksoa noudatetaan sen päättymiseen saakka. Tämä seikka kannattaa ottaa huomioon erityisesti, mikäli paikallisilla sopimuksilla on tarkoitus ottaa käyttöön pitkiä työaikajaksoja, jotka päättyisivät mahdollisesti vasta 1.6.2015 jälkeen.

Mikäli paikallisilla sopimuksilla on sovittu tai on tarkoitus sopia poikettavan 31.5.2015 saakka voimassa olevista jaksotyöaikaa koskevista määräyksistä, tällaisten paikallisten sopimusten tarkoitusta ja sisältöä tulee tarkastella suhteessa uusiin 1.6.2015 voimaan tuleviin määräyksiin. Sopimuksia saattaa olla tarve muuttaa tai ne voivat olla tarpeettomia, jolloin ne tulee irtisanoa.

Jaksotyöntekijöitä koskevat vuosiloman kulumista koskevat määräykset muuttuvat niin ikään, mikä tulee ensi kesän vuosilomia myönnettäessä ottaa jo ennakolta huomioon.

Keskeiset työaikamääräysten muutokset

Jaksotyöaikamääräysten keskeiset muutokset koskevat työaikajakson pituutta, työaikasuunnittelua, keskeytyneen työaikajakson määräyksiä sekä lisä- ja ylityön määritelmää. 

Kustannus

Kesän 2015 sopimuskorotuserää käytetään muun muassa jaksotyöaikamääräysten uudistamiseen. Uudistuksen kustannusvaikutus voi vaihdella työnantajakohtaisesti merkittävästi riippuen muun muassa siitä, kuinka suuri osa henkilöstöstä tekee jaksotyötä.

Koulutus

Muuttuneiden määräysten sisällöstä tullaan järjestämään koulutusta myöhemmin ilmoitettavina ajankohtina.

Tämä yleiskirje on laadittu yhdessä Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sopijaosapuolten kanssa ja sen sisältö on yksimielinen.

Lisätietoja asiassa antavat:

Johtava työmarkkina-asiamies, Suvi Kämäri
puh. 09 771 2381 tai 050 527 1097

Johtava työmarkkina-asiamies, Virpi Taavitsainen
puh. 09 771 2185 tai 050 570 3882

Työmarkkinalakimies, Anne Kiiski
puh. 09 771 2508 tai 050 414 0718

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Sari Ojanen

Liitteet
1.KVTES:n työaikaluvun ja vuosilomaluvun 1.6.2015 muuttuvat
määräykset
2.1.6.2015 voimaan tulevien jaksotyöaikamääräysten soveltamisohje

Suvi Kämäri

Puhelin:
+358 9 771 2381
Matkapuhelin:
+358 50 527 1097
Sähköposti:
Suvi.Kamari@kt.fi