Suomeksi
Cirkulär
10/14
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Ändringarna i bestämmelserna om periodarbetstid 1.6.2015 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2014–2016 (AKTA)

Avtalsparterna i AKTA har nått samförstånd om ändringarna i bestämmelserna om periodarbetstid i AKTA. Ändringarna gäller § 9 och § 14–17 i arbetstidskapitlet samt § 6 i semesterkapitlet.

Ikraftträdande

De nya bestämmelserna gäller från 1.6.2015 eller från början av den arbetsperiod som börjar närmast efter detta datum.

Om en arbetsperiod pågår 1.6.2015 iakttas arbetsperioden ända tills den slutar. Det lönar sig att beakta detta särskilt om det finns planer på att genom lokala avtal införa långa arbetsperioder som eventuellt slutar först efter 1.6.2015.

Om lokala avtal har ingåtts om avvikelser från de bestämmelser om periodarbete som gäller till 31.5.2015 eller det finns planer på sådana avtal, bör de lokala avtalens syfte och innehåll ses över i förhållande till de nya bestämmelser som träder i kraft 1.6.2015. Avtalen kan behöva ändras eller också kan de vara onödiga och bör då sägas upp.

Också bestämmelserna om hur semesterdagar åtgår för periodarbetare ändras, vilket bör beaktas redan på förhand när semestrarna för nästa sommar beviljas.

De viktigaste ändringarna i arbetstidsbestämmelserna

De viktigaste i ändringarna i arbetstidsbestämmelserna gäller arbetsperiodens längd, arbetstidsplaneringen, bestämmelserna om avbrutna perioder samt definitionen av mertids- och övertidsarbete.

Kostnader

Den avtalsenliga förhöjningspotten sommaren 2015 används bland annat till ändringarna i bestämmelserna om periodarbetstid. Kostnadseffekten av reformen kan variera betydligt mellan olika arbetsgivare bland annat beroende på hur stor del av personalen som har periodarbete.

Utbildning

Det kommer att ordnas utbildning om innehållet i de nya bestämmelserna. Tidpunkterna meddelas senare.

Detta cirkulär har utarbetats i samråd med avtalsparterna i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet och parterna har nått samförstånd om cirkulärets innehåll.

Närmare upplysningar:

Suvi Kämäri, ledande arbetsmarknadsombudsman
tfn 09 771 2381 eller 050 527 1097

Virpi Taavitsainen, ledande arbetsmarknadsombudsman
tfn 09 771 2185 eller 050 570 3882

Anne Kiiski, arbetsmarknadsjurist
tfn 09 771 2508 eller 050 414 0718

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Förhandlingschef Sari Ojanen

Bilagor

  1. Bestämmelser som ändras 1.6.2015 i arbetstidskapitlet och semesterkapitlet i AKTA
  2. ​Tillämpningsanvisningar för de bestämmelser om periodarbetstid som träder i kraft 1.6.2015

Suvi Kämäri

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2381
Mobiltelefon:
+358 50 527 1097
E-post:
Suvi.Kamari@kt.fi