På svenska
Yleiskirje
7/13
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Lappeenranta-seminaari 15.–16.8.2013

Kunta-alan yhteistoiminta- ja kehittämisseminaari järjestetään 15.–16.8.2013 Lappeenrannan kaupungin kongressisalissa, os. Villimiehenkatu 1, Lappeenranta.

Rajoja vai rajojen ylityksiä -teema nostaa tarkasteluun kuntaorganisaatioiden, palvelujen ja työyhteisöjen pirstaloitumisen ja asiakasrajapintojen hämärtymisen. Aiheiden käsittely etenee asiakaskokemuksesta lähtevän tarinan kautta ja avaten kehittämispolkuja parempaan ja tuloksellisempaan työelämään.

Seminaari on vuorovaikutteinen ja huippuasiantuntijoiden puheenvuorot johdattavat kommentteihin, kysymyksiin ja keskusteluun.

Tilaisuus on tarkoitettu päättäjille, henkilöstöjohdolle ja esimiehille, kehittämistyön asiantuntijoille ja yhteistoiminnan kehittäjille sekä henkilöstön edustajille. Osallistujiksi odotetaan satoja työnantajien ja palkansaajajärjestöjen edustajia. Seminaariohjelma ilmoittautumisohjeineen on liitteenä.

Tänä vuonna seminaarissa on myös tarkoitus antaa tunnustuspalkinto työyhteisölle, joka on onnistuneesti kehittänyt työelämää. Tätä koskevia ehdotuksia pyydetäänkin seminaarin suunnitteluryhmälle 31.5.2013 mennessä. Tarkemmat tiedot Hyvä työyhteisö palkitaan -liitteessä. 

Tämä yleiskirje liitteineen pyydetään saattamaan myös yhteistoiminta- ja työsuojeluorganisaatioiden jäsenten tietoon.

Tervetuloa Lappeenranta-seminaariin!

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Jorma Palola

Liitteet
1 Seminaarin ohjelma
2 Hyvä työyhteisö palkitaan