Suomeksi
Cirkulär
7/13
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Seminariet i Villmanstrand 15–16.8.2013

Samarbets- och utvecklingsseminariet för kommunsektorn arrangeras
15–16.8.2013 i stadshusets kongressal, adress Villimiehenkatu 1,
Villmanstrand.

Genom temat gränser eller gränsöverskridningar skärskådas hur kommunorganisationerna, servicen och arbetsplatserna splittras och kundgränssnitten suddas ut. Behandlingen av ämnena framskrider med en berättelse om kunderfarenheter som utgångspunkt och öppnar utvecklingsvägar till ett bättre och resultatrikare arbetsliv.

Seminariet bygger på växelverkan och ledande sakkunnigas inlägg
inbjuder till kommentarer, frågor och diskussion.

Seminariet (som hålls på finska) är avsett för beslutsfattare, personalledning, chefer, utvecklingsexpertis, samarbetsutvecklare och representanter för personalen. Evenemanget väntas samla hundratals representanter för arbetsgivarna och löntagarorganisationerna. Program och anmälningsanvisningar bifogas.

I år är avsikten också att dela ut ett pris till en arbetsplats som har utvecklat arbetslivet på ett lyckat sätt.  Vänligen sänd förslag till mottagare av priset till planeringsgruppen för seminariet senast 31.5.2013. Närmare uppgifter finns i bilagan Hyvä työyhteisö palkitaan (En bra arbetsplats premieras).

Vi ber er se till att cirkuläret med bilagor också delges samarbetsorganisa-tionernas och arbetarskyddsorganisationernas medlemmar.

Välkomna till seminariet i Villmanstrand!

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Förhandlingschef Jorma Palola

Bilagor

  1. Seminarieprogrammet (på finska)
  2. En bra arbetsplats premieras (på finska)