På svenska
Yleiskirje
5/13
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Nuorten työllistämisen edistämiseksi ja yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi

Kunnallinen työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt pitävät tärkeänä nuorten yhteiskuntatakuun edistämistä.

Nuorten yhteiskuntatakuu koskee kaikkia alle 25-vuotiaita ja kaikkia alle 30-vuotiaita vastavalmistuneita (valmistumisesta alle 12 kk). Takuu sisältää palveluprosessin tehostamisen ja lupauksen siitä, että jokaiselle alle
25-vuotiaalle ja jokaiselle alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle työttömänä työnhakijana olevalle nuorelle tarjotaan viimeistään työttömyyden jatkuttua yhdenjaksoisesti kolme kuukautta nuoren tilannettaan edistävä aktiivivaihtoehto.

Tämän yleiskirjeen liitteenä on yhdessä pääsopijajärjestöjen kanssa laadittu muistio, jossa KT Kuntatyönantajat ja pääsopijajärjestöt yhteisesti kannustavat kuntia ja kuntayhtymiä edistämään nuorten työllistymistä ja yhteiskuntatakuun toteutumista.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Sari Ojanen

Liite 
KT Kuntatyönantajien ja pääsopijajärjestöjen yhteinen suositus kunnille ja kuntayhtymille