Suomeksi
Cirkulär
5/13
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

För främjande av ungas sysselsättning och genomförande av samhällsgarantin

Kommunala arbetsmarknadsverket och huvudavtalsorganisationerna anser det vara viktigt att främja samhällsgarantin för unga.

Samhällsgarantin för unga gäller alla unga under 25 år och alla nyutexaminerade under 30 år (under 12 månader sedan utexamineringen). Garantin innehåller en effektivering av serviceprocessen och ett löfte att alla arbetslösa arbetssökande unga under 25 år, liksom alla nyutexaminerade under 30 år senast när arbetslösheten fortgått oavbruten tre månader ska erbjudas ett aktivt alternativ som främjar den ungas situation.

Som bilaga till detta cirkulär medföljer en promemoria som utarbetats tillsammans med huvudavtalsorganisationerna. I promemorian sporrar KT Kommunarbetsgivarna och huvudavtalsorganisationerna gemensamt kommunerna och samkommunerna att främja sysselsättningen bland unga och omsätta samhällsgarantin i praktiken.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Förhandlingschef Sari Ojanen

Bilaga
KT Kommunarbetsgivarnas och huvudavtalsorganisationernas gemensamma rekommendation för kommunerna och samkommunern