På svenska
Yleiskirje
17/13
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus 2014–2016

Oheisena tiedoksi Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n 7.11.2013 allekirjoittama virkaehtosopimus kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa toimivien lääkärien, hammaslääkärien ja eläinlääkärien palvelussuhteen ehdoista (allekirjoituspöytäkirja) sekä sopimuksen muutoksia koskeva muistio.

Yleiskirje on yksimielinen JUKO ry:n kanssa.

Kunnallisella lääkärien virkaehtosopimuksella toteutetaan työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutulos 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimukseksi.  Työmarkkinakeskusjärjestöt vahvistivat neuvottelutuloksen työllisyys- ja kasvusopimukseksi 25.10.2013.

Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus on voimassa 1.3.2014–31.1.2017.

Muuta  

Lääkärisopimusta sovelletaan soveltuvin osin myös työsuhteisiin.

Eläinlääkäritaksa 1.3.2014 on tämän yleiskirjeen liitteenä 4.

Painettujen sopimusten tilaaminen

Painettujen sopimusten tilaamisesta lähetetään tietoa myöhemmin.  

Painetut sopimuskirjat ilmestyvät vuonna 2014.

Tämä kirje pyydetään toimittamaan tiedoksi henkilöstöjohtajalle, johtaville lääkäreille ja hammaslääkäreille sekä terveysvalvonnan johtajille. Tämä on erityisen tärkeää muistion sisältäessä tietoa mm. päivystysmääräysuudistuksesta.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas

Liitteet 

  1. Allekirjoituspöytäkirja
  2. Muistio sopimusmuutoksista
  3. LS 2014–2016 tärkeimmät tekstimuutokset
  4. Eläinlääkäritaksa 1.3.2014