På svenska
Yleiskirje
6/11
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

OVTES:n 2010–2011 allekirjoituspöytäkirjan 4 §:n mukaiset palkantarkistukset 2011

Huom! Tämän yleiskirjeen (6/2011) palkkaliite, -taulukot ja palkkiot on korvattu yleiskirjeen 21/2011 luvuilla. Alkuperäistä liitettä 3 ei löydy enää sähköisessä muodossa. 1.5.2011 palkkaliite, -taulukot ja palkkiot ovat yleiskirjeen 21/2011 mukaiset.

Oheisena lähetetään tiedoksi virka- ja työehtosopimus OVTES:n 2010–2011 4 §:n palkantarkistuksista, soveltamisohjeet ja palkkaliitteet 1.5.2011 lukien. Oheisella virka- ja työehtosopimuksella on sovittu OVTES 2010–2011 allekirjoituspöytäkirjan 4 §:n mukaisista palkantarkistuksista vuonna 2011 ja se on voimassa 31.12.2011 saakka.

Kustannusvaikutus 

Yleiskorotus (1,2 %) ja järjestelyerä (0,8 %) nostavat työvoimakustannuksia vuonna 2011 keskimäärin 1,3 %. Tämän lisäksi palkkauskustannuksia nostavat tänä vuonna toukokuussa maksettava kertaerä (140 euroa) ja vuoden 2010 aikana toteutettujen palkantarkistusten heijastukset (ns. palkkaperintö).

Tämän yleiskirjeen lisäksi nettisivuillemme on koottu esimerkkejä palkan-tarkistusten toteuttamisesta osoitteessa www.kuntatyonantajat.fi.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Vuokko Piekkala

Liitteet

  1. Virka- ja työehtosopimus kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) 2010–2011 allekirjoituspöytäkirjan 4 §:n mukaisista palkantarkistuksista
  2. Soveltamisohjeet
  3. Palkkaliite 1.5.2011 lukien