Suomeksi
Cirkulär
6/11
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Löneförhöjningarna 2011 enligt § 4 i underteckningsprotokollet till UKTA 2010–2011

Som bilaga sänder vi för kännedom tjänste- och arbetskollektivavtalet om löneförhöjningarna enligt § 4 i UKTA 2010–2011, tillämpningsanvisningar och lönebilagorna fr.o.m. 1.5.2011. Genom detta tjänste- och arbetskollektivavtal har avtalats om löneförhöjningarna 2011 enligt § 4 i underteckningsprotokollet till UKTA 2010–2011. Avtalet gäller till 31.12.2011. 

Kostnadseffekt

Den allmänna förhöjningen (1,2 %) och justeringspotten (0,8 %) höjer arbetskraftskostnaderna år 2011 med i snitt 1,3 %. Också en engångspott (140 euro) som betalas i maj och återverkningarna av löneförhöjningarna år 2010 höjer lönekostnaderna i år.

Förutom i detta cirkulär finns det också exempel på hur löneförhöjningarna genomförs på vår webbplats www.kommunarbetsgivarna.fi.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Förhandlingschef Vuokko Piekkala

Bilagor

  1. Tjänste- och arbetskollektivavtal om löneförhöjningarna enligt § 4 i underteckningsprotokollet till det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA) 2010–2011
  2. Tillämpningsanvisningar
  3. Lönebilaga fr.o.m. 1.5.2011